Carinova sluit alle woonzorglocaties

20 maart 2020

Carinova sluit woonzorglocaties

De Carinova woonzorglocaties zijn per vrijdag 20 maart – en tot nader order – volledig gesloten voor bezoek.


Eerder deze week informeerde Carinova, dat zij ten gevolge van de razendsnelle ontwikkelingen rond het coronavirus genoodzaakt was alle sociale contacten tot een minimum te beperken. Carinova besloot daarom maximaal één bezoeker per dag toe te staan. De overheid roept nu op om de woonzorglocaties helemaal te sluiten. We volgen deze maatregel direct op.

  • Carinova sluit per direct haar deuren voor alle bezoek. Deze maatregel is van toepassing op alle 10 woonzorglocaties van Carinova. Alleen voor bewoners in de stervensfase kan in overleg met de specialist ouderengeneeskunde en verpleegkundige een aangepaste bezoekregeling worden afgesproken.
  • Het meenemen van een bewoner naar buiten of hen meenemen op familiebezoek is niet meer mogelijk. De kans is zeer groot dat er dan langs die weg een besmetting de locaties binnenkomt. Met deze maatregel beschermt men de overige bewoners, maar ook de zorgcollega’s die de dagelijkse zorg bieden in deze moeilijke omstandigheden.

Carinova beseft terdege hoe drastisch deze aangescherpte maatregelen zijn en welke impact deze hebben op de bewoners, op mantelzorgers en bezoekers. Het zijn keuzes die door hart en ziel snijden en niet stroken met datgeen waarvoor alle medewerkers staan. Echter gezien de kwetsbaarheid van alle bewoners en vanuit de verantwoordelijkheid voor de medewerkers ziet Carinova geen andere mogelijkheid dan de maatregelen strikt te hanteren.

Ondanks alles kan men er op blijven rekenen dat de medewerkers tot het uiterste gaan om de bewoners onder deze omstandigheden zo goed mogelijk te begeleiden. Allerlei initiatieven werkt men op dit moment uit. Denk daarbij aan het inzetten van mogelijkheden om te beeldbellen en dergelijke.

We weten niet wat het Coronavirus in de nabije toekomst voor iedereen in petto heeft. Het is daarom zaak de actualiteit goed te blijven volgen.

[end]

///////////// einde persbericht /////////////

Noot voor de redactie; niet voor publicatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Jos van de Kemenade

Communicatie & PR

Tel. 0900 8662

Email: j.vandekemenade@carinova.nl

De informatie verzonden in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. Salland1 staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

De informatie verzonden in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. Salland1 staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.


Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Over Salland TV

x

Check Also

Middeleeuwse gebouwen ontdekt in bodem Veldegge-Noord

Er zijn middeleeuwse resten aangetroffen in Heeten. Daar vinden opgravingen plaats ter ...