Samenwerking onderwijs en gemeente versterken

Saxion Hogeschool en de gemeente Deventer gaan samen toetreden tot de City Deal Kennis Maken. Dit landelijke programma wil een versnelling tot stand te brengen in het oplossen van maatschappelijke opgaven van steden. Dit door onderzoekers, docenten en studenten bij die stedelijke opgaven te betrekken.

Anka Mulder, voorzitter College van Bestuur, Saxion: “Het doel van de Citydeal past uitstekend bij wat Saxion voor de stad wil betekenen. Door inbreng van kennis en inzet van studenten leveren we graag een maatschappelijke bijdrage aan de ontwikkeling en toekomst van de mooie stad Deventer. We kijken uit naar een plezierige samenwerking.”

Wethouder onderwijs Frits Rorink: “Dit is een mooi voorbeeld hoe onderwijs en overheid elkaar door samenwerking kunnen versterken.”

Wederzijdse kansen
Deventer en Saxion zien dit als een kans om enerzijds kennis te benutten en anderzijds om studenten de stad aan te bieden als leeromgeving. Talentontwikkeling, ondernemerschap én het stimuleren van
maatschappelijke betrokkenheid van studenten staan daarbij voorop.

Kennis Maken
De City Deal Kennis Maken loopt van 2017 tot 2021. De steden die in 2018 instromen werken dit jaar een strategische agenda uit samen met de deelnemende kennisinstellingen in hun stad. In deze agenda staan de thema’s die worden aangepakt en wordt uitgewerkt hoe meer studenten, onderzoekers en docenten kunnen worden betrokken bij deze thema’s. Het landelijke netwerk verzorgt daarnaast kennisdeling en netwerkvorming tussen de deelnemende steden.

Financieel
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Regieorgaan SIA stellen in 2018 middelen ter beschikking om agendavorming te ondersteunen. De impuls is breed inzetbaar, maar moet bijdragen aan het verduurzamen van de samenwerkingsverbanden tussen gemeente en kennisinstellingen.

Over Salland TV

x

Check Also

Jaarlijkse Vechtdaldag 28 juni in Hardenberg

Tal van excursies staan op het programma tijdens de Vechtdaldag 2024. Hardenberg ...