B&W Olst-Wijhe schiet plan Stichting Noordmanshoek af

Het college van B&W van de gemeente Olst-Wijhe oordeelt dat het voorgelegde plan van de Stichting Noordmanshoek niet voldoet aan de door de gemeente gestelde randvoorwaarden en heeft het derhalve afgekeurd. Het college is van mening dat er onvoldoende basis is om tot een succesvol vervolg te komen.

Een belangrijke partner in het project, ‘Land van Ons’, haakte af. Dat was de partij die de gebiedsontwikkeling zou gaan realiseren. De Stichting Noordmanshoek is er ondertussen niet in geslaagd een nieuwe partij te vinden om het landgoed volledig te realiseren en te beheren.

Verhoogde risico’s
De gemeente ziet daarmee verhoogde risico’s. Het voorstel van de Stichting, om als gemeente het woningbouwdeel van het landgoed op haar risico te realiseren, ziet het collega niet zitten in het kader van de basis uitgangspunten van de landgoedontwikkeling als totaal.

Noordmanshoek
Ten noorden van Wijhe, tussen de spoorlijn Zwolle-Deventer en de Rijksstraatweg (N337), ligt De Noordmanshoek. Een open gebied van 25 hectare. Dit gebied is ooit aangekocht door de gemeente Olst-Wijhe om ontwikkeld te worden als bedrijventerrein. Deze ontwikkeling heeft nooit plaatsgevonden en De Noordmanshoek wordt nu gepacht door boeren. In het zuidelijke deel is Zonnepark De Noordmanshoek reeds gerealiseerd. Dit zonnepark is ontwikkeld door Goed Veur Mekare.

Veel tijd, energie en geld in gestoken
Het college geeft aan dat het ze zwaar is gevallen om deze conclusie te moeten trekken. Er is al heel veel energie, tijd en geld gestoken in de aanloop naar het ontwikkelen van de Noordmanshoek. Wethouder Marcel Blind geeft aan: “Niet in het minst door de vrijwilligers van de Stichting, maar ook door instanties als NMO, Ruimtewerk, omwonenden en ook door medewerkers van de gemeente. Daarom doet het ook extra pijn om nu te constateren dat, ondanks alle inspanningen, het voorstel niet voldoet aan de door de gemeenteraad aangegeven kaders.”

Uiterlijk februari uitsluitsel
Het college gaat nu onderzoeken welke consequenties deze conclusie heeft en hoe de verdere afwikkeling vorm moet krijgen. Het is de bedoeling om hier uiterlijk binnen drie maanden uitsluitsel over te geven. Het college heeft de Stichting Noordmanshoek en de gemeenteraad geïnformeerd over haar besluit.

Stichting Noordmanshoek
Een groep actieve bewoners, nu verenigd in ‘Stichting De Noordmanshoek’, werkt al sinds 2015 aan een plan voor een duurzame invulling van het gebied. Hierin wordt samengewerkt met de gemeente, de Wageningen University en Natuur en Milieu Overijssel. Het doel van de stichting is om De Noordmanshoek te ontwikkelen tot een landgoed met een energietuin, voedselbos, tuinderij, boomgaard en 30 woningen. Met betrekking tot dit laatste onderzoekt de stichting op verzoek van de gemeente of het mogelijk is om meer dan 30 woningen te realiseren.

Ga voor meer info naar www.Salland1.nl

Powered by WPeMatico

Over Salland TV

x

Check Also

Kerkklokken Nicolaaskerk Heino mogen dagelijks luiden

De klok van de Nicolaaskerk in het centrum van Heino mag weer ...