Bibliotheek Wijhe loopt landelijke subsidie mis: “We zien een goede kans van slagen in de tweede ronde, maar dan moet de raad wel overstag”

De bibliotheek van Wijhe is altijd gefinancierd geweest met tijdelijke middelen, maar in 2023 zijn deze financiën uitgeput. Een subsidie zou de oplossing zijn voor de lokale bibliotheek, echter is deze in de eerste fase afgewezen waardoor de bibliotheek geen kans krijgt om aan te tonen dat Wijhe een volwaardige bieb verdiend.

Volwaardige bibliotheek gunnen
Lopende het onderzoek, wat de raad uitvaardigde, was er een tijdelijke subsidie afgegeven voor 2023. De wethouder heeft zijn voorkeur uitgesproken voor de verhuizing van het huidige servicepunt. Echter willen de vrijwilligers en klanten, samen met de Bibliotheek Salland, een volwaardige versie opstarten. Binnen de nieuwe locatie is het mogelijk om een dergelijke versie op te starten. Sabine Tielenius Kruythof, de directeur-bestuurder van de Bibliotheek Salland: “We willen de inwoners een volwaardige bibliotheek gunnen.”

Verrassende uitkomst
Dinsdag werd dus bekend dat de Wijhese bibliotheek naast de subsidie lijkt te grijpen. Een verrassing voor de Sallandse Bibliotheek: “Dit door een overvraging op het beschikbare budget in de eerste ronde. Er blijken echter veel meer aanvragen te zijn ingediend dan op voorhand ingeschat. Er is voor €39,4 miljoen aangevraagd, terwijl er ‘slechts’ €17,6 miljoen beschikbaar is. In de tweede ronde is €38 miljoen beschikbaar, wat betekent dat er zo’n €22 miljoen aan aanvragen doorschuift naar de tweede ronde. Ik geloof erg in een volwaardige bieb en zie een goede kans van slagen in die 2e ronde”, aldus directeur Sabine.

Door de tijd ingehaald
In de laatste raadsvergadering is er uitgesproken dat, mits er een subsidie werd binnengehaald, er ook ruimte kan zijn voor een volwaardige bibliotheek. Echter moest dan wel de eerste ronde worden ‘overleefd’, anders wordt het plan door de tijd ingehaald. Sabine beseft wel dat de raad op 25 september, als de volgende raadsvergadering plaatsvindt, overstag moet gaan: “De tijd dringt, want ook de eigenaar van het pand heeft een harde deadline gesteld.” Gewenste deelname aan die tweede ronde betekend een opschorting tot maart 2024. En die tijd is er dus nauwelijks.

Geen tijd voor laaggeletterden
Lobbyen dus voor de directeur om het amendement aangepast te krijgen. De raad zelf twijfelt omdat Wijhe nooit een volwaardige bibliotheek heeft gehad, Sabine ligt de noodzaak toe: ”Ruimte voor cursussen is er nu niet, daarnaast kent Wijhe een ruim percentage laaggeletterden, maar liefst 17%, terwijl het landelijk gemiddelde 12%. Daar hebben wij nu ook niet echt de tijd en ruimte voor in deze ‘uitgeklede versie’ van de bibliotheek.”

Tekst gaat verder onder de foto…

Bibliotheek Wijhe

Ze hebben hulp nodig
Het belang van een volwaardige bieb onderstrepen de vrijwillige medewerkers uit Wijhe ook. Vrijwilligster Ans legt uit dat zij de ogen en oren van de samenleving zijn: “Wij merken een duidelijk verschil tussen een volwaardige bieb en de service. Veel ouderen komen hier boeken reserveren, die hebben hulp nodig. Ook ouders met kinderen gaan niet naar omliggende dorpen om boeken te lenen.”

Beperkte openingstijden
Vaste klant Sanne onderstreept dat: “Ik kom hier al 29 jaar elke week, reserveer veel boeken en heb regelmatig boetes omdat de openingstijden erg beperkt zijn voor mij als werkende.” De 29-jarige Sanne vervolgt: “Laaggeletterden zie ik hier vaak, de dames van de bieb helpen hun waar mogelijk, maar ik zie wekelijks hun beperkingen.”

Moet toch gewoon kunnen neuzen in de boeken
Ook Jan-Tjerk is regelmatig bezoeker van het Wijhese filiaal: “Heel slecht voor ons dorp dat we geen volwaardige bieb hebben. Je moet toch gewoon kunnen bladeren en neuzen in de boeken, nu moeten we alles vooraf bestellen en ophalen binnen de beperkte openingstijden.” De directeur van de Sallandse Bibliotheek, waar Wijhe een onderdeel van is, herkent de problematiek: “Zo herkenbaar, maar de mensen willen ook hier graag een voorleesuurtje, ruimte voor cursussen is er ook niet en aan echt tijd om de ouderen te helpen ontbreekt het ons ook in deze situatie.”

Mensen zijn bang fouten te maken
“Een volwaardige vestiging kent ook een servicepunt van de overheid”, vult een andere vrijwilligster weer aan. “Mensen zijn best bang om fouten maken, zij hebben die aanvullende info van ons hard nodig. Denk ook aan het helpen vertrouwd te worden met PC en moeilijke formulieren.” Een volwaardige bibliotheek kent dan wel de faciliteiten en een uitbreiding in personeel: “Nu is het best kwetsbaar met slechts drie uur een betaalde kracht. Met extra budget hebben we een bredere selectie boeken en kunnen we al die culturele en educatieve activiteiten ontplooien.”

We moeten meer
De betrokkenheid is enorm in Wijhe en directeur Sabine is ook vol goede moed dat ze de raad mee kan krijgen: “Als de raad niet meegaat met het herzieningsverzoek, gaan we niet mee in die tweede ronde en blijft Wijhe een servicepunt. Als dat de beslissing wordt, dan leg ik mij daar bij neer, dan ben ik daar ook blij mee, maar ik vind wel dat we meer moeten.”

Over Salland TV

x

Check Also

Advocaten McDonald’s schutter ‘spelen met vuur’ in rechtbank

“De verdediging speelt enorm met vuur.” Dat waren de woorden van een ...