Woonbedrijf Ieder1 uit Deventer heeft de inkomensgegevens van vrije sector huurders opgevraagd en ook van de Belastingdienst gekregen.


Belastingdienst verstrekt woonbedrijf oneigenlijk inkomensgegevens

Bij het invoeren van de inkomensafhankelijke huurverhoging is door de Tweede Kamer bepaald dat woningcorporaties inkomensgegevens van huurders moeten opvragen bij de Belastingdienst. Woonbedrijf ieder1 moest daarvoor een bestand aanleveren van de verhuuradressen. De Belastingdienst verstrekte daarna een overzicht met de inkomenscategorieën per huishouden van huurders van Ieder1.

Woonbedrijf Ieder1 heeft voor alle huurders, ongeveer 15.000 adressen die informatie opgevraagd. Van deze 15.000 adressen zijn ongeveer 600 vrije sector (4% van de woningen). Het woonbedrijf had deze adressen niet mogen opvragen, omdat zij uitgezonderd zijn van de inkomensafhankelijke huurverhoging. De gegevens van de vrije sectoradressen zijn voor Ieder1 niet noodzakelijk en worden volgens de corporatie vernietigd. Het Woonbedrijf gaat deze huurders nu per brief excuus aanbieden.

Volgens onderzoeken gaan meer dan 60% van alle woningcorporaties de ruimte om de huurprijs te verhogen maximaal gebruiken. Voor volgende week moeten de corporaties hun huurders gaan informeren over de verhoging. Van de minister mogen ze de huur verhogen met een percentage dat boven de inflatie van 2,5% ligt. Lagere inkomens gaan maximaal 4% extra betalen, middeninkomens 4,5% 3n hogere inkomens 6,5%. De huren worden verhoogd om de verhuurderheffing van de corporaties aan het rijk te kunnen betalen. Dat is voor dit jaar in totaal 1,4 miljard euro.

Salland TV ontving deze kopie van een brief gericht aan een huurder van Ieder1 waarbij de Belastingdienst aangeeft dat de woningcorporatie inkomensinformatie heeft ontvangen.

Over Salland TV

x

Check Also

Jaarlijkse Vechtdaldag 28 juni in Hardenberg

Tal van excursies staan op het programma tijdens de Vechtdaldag 2024. Hardenberg ...