OLST-WIJHE- Bij negen basisscholen in de gemeente Olst-Wijhe worden in december en begin januari in beperkte mate asbesthoudende materialen verwijderd.

Asbestverwijdering bij negen basisscholen in Olst-Wijhe

Bijna alle werkzaamheden vinden in de kerstvakantie plaats, voor één school worden deze in de voorjaarsvakantie uitgevoerd. Dit asbest zit in nevenruimtes zoals CV-ruimtes en zolders en levert op dit moment geen direct gevaar op voor de gezondheid van leerkrachten en kinderen. Deze materialen willen ze zo snel mogelijk laten verwijderen.

Op initiatief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is in 2011 het project ‘asbest op scholen’ van start gegaan om – via de scholen – inzicht te krijgen in de aanwezigheid van asbest in schoolgebouwen. In nauwe samenwerking met de schoolbesturen heeft de gemeente zogeheten asbestinventarisaties laten opstellen voor alle 14 plaatselijke basisscholen. De VO-school “De Capellenborg” in Wijhe valt buiten deze regeling vanwege het recente bouwjaar.

Over Salland TV

x

Check Also

Raalte maakt afspraken met provincie over windenergie

Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om afspraken te ...