Accent op Boomfeestdag in Deventer

FOTO: archief.  Op woensdag 13 maart, tijdens de landelijke Boomfeestdag, is er op twee locaties in de gemeente Deventer een Boomfeestdag-activiteit. Bij het Openlucht zwembad de Looërmark in Loo Bathmen gaan kinderen van de drie basisscholen in Bathmen helpen bij de aanplant van extra bomen op de ligweide van het zwembad. Voor het zwembad is dit een extra feestelijk moment, omdat het zwembad 50 jaar bestaat. In de Vijfhoek gaan kinderen van twee scholen helpen bij de aanplant van bosplantsoen op het Landje van Niets, een bewonersinitiatief voor een ecologisch beheerd natuurgebiedje. Behalve bomen planten, doen de kinderen ook een educatief bomencircuit.

Accentviering
Deventer is dit jaar de accentgemeente binnen Overijssel voor de Boomfeestdag: dat betekent dat gedeputeerde Hester Maij en commissaris van de koning Andries Heidema naar Deventer komen om de Boomfeestdag bij te wonen, in aanwezigheid van wethouder Frits Rorink. In Deventer ligt de organisatie van de Boomfeestdag in handen van de Ulebelt, in nauwe samenwerking met de Deventer Bomenstichting, IVN Deventer, Vogelwerkgroep IJsselstreek, gemeente Deventer, Het Groenbedrijf, Stichting Groen en Mens en vrijwilligers van beide plantlocaties.

Boomfeestdag
Het is dit jaar de 63e keer dat de Nationale Boomfeestdag plaatsvindt, ooit in het leven geroepen om kinderen meer bij de natuur en bij bomen te betrekken. Het streven is om elk kind in zijn of haar basisschooltijd minimaal één boom te laten planten (ieder kind een boom). Omdat dit vaak de eerste natuurervaring is, wordt dit nooit meer vergeten. En als kinderen eenmaal enthousiast zijn gemaakt over de waarde van bomen en natuur, zullen zij deze kennis vroeger of later ook weer overbrengen op ouders of andere opvoeders. Jaarlijks doen ruim 115.000 kinderen mee aan de Boomfeestdag

Het belang voor gemeenten
De gemeente helpt de kinderen om ze natuur bewuster te maken en zij helpen de gemeente als ambassadeurs voor bomen en groen in de gemeente. Daarnaast dragen de kinderen ook een steentje bij aan het behalen van de gemeentelijke klimaatdoelen, want de aanplant van bomen en bossen helpt bij het halen van deze klimaatdoelen.

Over Salland TV

x

Check Also

Koninklijke Onderscheiding voor Wim Holterman uit Raalte

Burgemeester Rob Zuidema heeft zaterdagmiddag 15 juni tijdens de Korbeld Rohda Dag ...