Het college van de gemeente Deventer heeft vrijdag de vragen van Marcel Elferink (Gemeentebelang) over deze 6 tot 7 miljoen schriftelijk beantwoord.


Aansluiten Landshuis kost toch 6 tot 7 miljoen

De aanleiding voor de vragen was deze brief van de inmiddels bekende klokkenluider. De informatie dat de kosten voor slopen of aanpassen, zoals het college dat noemt voor aansluiten van het Landshuis op het nieuw te bouwen stadkantoor komen inderdaad uit op 6 tot 7 miljoen euro.

Maar volgens de brief van het college is rekening gehouden met de kosten en wordt er gewerkt met ramingen. Bij de uitwerking van de plannen worden namelijk tussentijds ramingen gemaakt. Er is volgens het college op dit moment geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat de 6 tot 7 miljoen waar rekening mee wordt gehouden overschreden gaat worden. Maar zegt het college: een specificatie kunnen wij niet geven omdat deze onderdeel uitmaakt van het Financieel model waarop de raad geheimhouding heeft gelegd. De raad heeft van de oorspronkelijke ramingen wel kennis.

Nu de noodzakelijke aanpassingen in het definitieve ontwerp zijn verwerkt zijn en de welstands-commissie het college op enkele aanpassingen groen licht heeft gegeven kunnen ze de ramingen gaan omzetten in meer definitieve cijfers. Deze cijfers krijgt de raad dan weer in vertrouwen in het bezit. Elferink is nog steeds bezig met een rechtszaak om de geheimhouding over de cijfers te laten opheffen. De hele gang van zaken is weer geen goede reclame voor het Deventer college die het begrip transparantie altijd zo hoog in het vaandel heeft staan.

Over Salland TV

x

Check Also

De voordelen van een elektrische fiets

Nederlanders zijn echte fietsers. We leren het op jonge leeftijd, doen op ...