Aangepast ontwerp voor verbetering knooppunt Raalte N35/N348

De provincie Overijssel en de gemeente Raalte organiseren op woensdag 12 oktober 2016 een inloopbijeenkomst over het aangepaste ontwerp voor de aanpak van knooppunt Raalte N35/N348. Op basis van gesprekken met omwonenden en een nadere verkenning naar de technische uitvoering en inpassing van de ongelijkvloerse kruising in het gebied, is de voorkeursvariant aangepast. Tijdens de inloopbijeenkomst, die plaatsvindt van 16.30 uur tot en met 19.30 uur in het Hoftheater in Raalte, kunnen geïnteresseerden het ontwerp bekijken en vragen stellen aan medewerkers van de provincie en gemeente.

Aanpassingen
Na overleg met betrokkenen is in het nieuwe ontwerp de hoogte van de N35 teruggebracht naar 1 meter boven het maaiveld in plaats van 2,5 meter. De op- en afritten van de N35/N348 komen dichter langs de N35 te liggen (Haarlemmermeer in plaats van een kwart klaverblad), waardoor er minder ruimte nodig is voor de bouw van de ongelijkvloerse kruising. Daarnaast wordt de N348 naar het oosten verlegd en de N35 naar het noorden. Deze verschuiving zorgt voor minder geluidsoverlast voor omwonenden en minder verkeershinder tijdens de bouwfase en er is ruimte om groene natuurlijke taluds aan te leggen in plaats van betonnen constructies. Naast de huidige Oude Zwolsestraat komt een aparte weg voor het landbouwverkeer. Hiermee zijn fietsers en landbouwvoertuigen van elkaar gescheiden.

De aanleg van een ongelijkvloerse kruising bij de N35/N348 en het spoor zorgt ervoor dat het autoverkeer op de N35 en de N348 vlot kan doorrijden. Ook het fietsverkeer krijgt een veilige, vrij liggende en snelle route onder de N35 en het spoor door. Voor het beter benutten van de auto- en treincapaciteit wordt er een nieuw carpoolterrein aangelegd en bestaat de mogelijkheid om in de toekomst het knooppunt uit te breiden met een transferium aan de noordzijde van het station voor een snelle overstap van auto naar trein.

Definitief besluit
Naar verwachting nemen Gedeputeerde Staten eind 2016 een definitief besluit over het ontwerp voor knooppunt Raalte, waarna begin 2017 het voorstel aan Provinciale Staten wordt voorgelegd. Voor de financiering van de ongelijkvloerse kruising is de provincie in overleg met het Rijk.

De aanpak van knooppunt Raalte maakt onderdeel uit van de totale verbetering van de rijksweg N35 Zwolle-Almelo. De regionale ambitie van de provincie Overijssel en de betrokken gemeenten is om de N35 om te bouwen tot een autoweg met 2×2 rijstroken, ongelijkvloerse kruisingen en een maximum snelheid van 100 km/uur. Deze verbeteringen worden in overleg met het Rijk in gedeelten uitgevoerd.

Over Salland TV

x

Check Also

Southern musical ‘Old man on the frontporch’ op Juke Joint Stage

In de Juke Joint area op Ribs & Blues is weer van ...