26 March, 2021 17:56

Houtwallen en knotwilgen, wilde bloemen langs de akkers, kruidenrijk grasland, organisch bemesten of een gesloten grondstoffenkringloop, het draagt allemaal bij aan een natuurinclusieve landbouw. Het LivingLab natuurinclusieve Landbouw Overijssel stimuleert boeren om hun bedrijf meer natuurinclusief te maken. Riek van der Harst van Stimuland is sinds maart coördinator van dit project en heeft de rol overgenomen van Margo Meijerink.

Economie en ecologie samen
‘Een aantrekkelijk landschap is belangrijk, net als de verbetering van de biodiversiteit én boeren moeten er een goede boterham mee kunnen verdienen’, geeft Riek aan. ‘De randvoorwaarden voor dit project zijn een gunstig bedrijfseconomisch perspectief, een aantrekkelijk Overijssels landschap en een verhoging van maatschappelijke waardering. Het belangrijkste is dat we op deze manier kunnen experimenteren met verschillende innovaties die bijdragen aan nieuwe economische en ecologische verdienmodellen.’

Kennisplatform
Het LivingLab is een (kennis)platform gericht op het in beeld brengen van kansen en dilemma’s onder boeren, kennisdeling en verbinden. Ook wil het LivingLab kansrijke projecten en initiatieven stimuleren in de provincie Overijssel. Het LivingLab is het eerste project dat is voortgekomen uit de brede maatschappelijke coalitie Rijp en Groen. In 2019 presenteerden zij in het pamflet Rijp en Groen een toekomstbeeld waarin de productie van voedsel en de zorg voor landschap, biodiversiteit en vruchtbare bodems hand in hand gaan met een gunstig bedrijfseconomisch perspectief voor boeren.

Vragen en ideeën?
Neem contact met ons op! Wil jij aan de slag met natuurinclusieve landbouw, maar weet je niet goed wat bij jou past? Zoek je partijen om mee samen te werken? Heb je een interessant idee, maar zijn er nog lastige obstakels? Zoek je goede voorbeelden en achtergrondinformatie. Wil je jouw manier van werken graag delen met anderen? Of wil je meer weten over subsidiemogelijkheden in Overijssel? Neem contact op via rvanderharst@stimuland.nl of 06 -13 48 88 76.

Ga voor meer info naar www.Salland1.nl

Over Salland TV

x

Check Also

Film kijken met extra dobberbeleving bij Drijf-In Bioscoop in Hardenberg

Op zaterdag 27 juli kun je in de haven van Hardenberg dobberend ...