200 woningen in het nieuwe buurtschap van Wijhe

Wijhe krijgt er binnen enkele jaren een nieuwe woonwijk bij. In Wengelerhoek, dat ‘het nieuwe buurtschap van Wijhe’ moet worden, komen zo’n tweehonderd woningen. Aanwonenden zijn op de hoogte gebracht.

Woningbehoefte meer dan verdubbeld

De woningbehoefte binnen de gemeente is nu meer dan verdubbeld. De komende tien jaar moeten er zeker 1000 tot 1200 woningen gebouwd worden. Tweehonderd daarvan verrijzen in de nieuwe woonwijk Wengelerhoek, een toekomstige buurtschap aan de zuidkant van Wijhe, tussen de Omloop en de Zandhuisweg.  Dit voorjaar is de gemeente al begonnen met gesprekken met de grondeigenaren en werd de Wet voorkeursrecht gemeenten op de grond voor het gebied Wengelerhoek gevestigd. Daarmee heeft de overheid het eerste recht van koop. De afgelopen weken maakten ambtenaren een ronde langs aanwonenden om de nieuwbouwplannen aan te kondigen.

Wengelerhoek wordt een reguliere woonwijk, met oog voor veranderingen in de toekomst. Gemeente woordvoerder Anja Wormeester: “We bouwen woningen voor minimaal de komende vijftig jaar. Dat betekent dat we rekening houden met omstandigheden als het veranderende klimaat en de natuur, door rekening te houden met mogelijke wateroverlast en droge zomers. De wijk is bedoeld voor een brede groep inwoners. Zo komt er een ruim aanbod aan sociale huur- en koopwoningen”

Flexwoningen

De eerste vijftig van tweehonderd woningen zijn al binnen een half jaar te zien in de nieuwe wijk. Dat zijn zogenaamde flexwoningen, die in principe tien jaar op die locatie zullen staan. “De komende jaren onderzoeken we of de flexwoningen er permanent blijven staan of dat ze verplaatst worden. Als dat traject is afgerond, kunnen we met zekerheid zeggen of de woningen definitief deel uitmaken van Wengelerhoek als nieuwe wijk’’, aldus Wormeester.

De flexwoningen worden verdeeld over drie doelgroepen: starters tussen 18 en 28 jaar, spoedzoekers (bijvoorbeeld door echtscheiding) en Oekraïense vluchtelingen. Daarmee moet de druk op de huurwoningmarkt verlicht worden.

Structuurvisie

De bouw van de overige honderdvijftig woningen zal niet eerder starten dan aan het einde van 2024. Wormeester: Op dit moment heeft het goed en zorgvuldig doorlopen van procedures, de voorrang. Vooral in samenspraak met omwonenden en andere betrokkenen.

Budgetneutraal

Het kostenplaatje voor de wijk moet uiteindelijk op 0 uitkomen, laat de woordvoerder weten. “Als gemeente streven wij naar een budgetneutrale aanpak. Dat betekent dat we de kosten die gemoeid zijn met de aankoop van de grond, de aanleg van de openbare ruimte en infrastructuur, in balans willen hebben met de uiteindelijke opbrengsten uit de verkoop van de grond.’’

De komende maanden wil de gemeente verder in kaart brengen op welke locaties nieuwbouw nodig is. Concrete voorbeelden van potentiële nieuwbouwlocaties zijn de voormalige schoollocaties in de dorpen Olst en Wijhe. In komend voorjaar wil de gemeente daar in het Masterplan Wonen duidelijkheid over geven.

Over Salland TV

x

Check Also

Film kijken met extra dobberbeleving bij Drijf-In Bioscoop in Hardenberg

Op zaterdag 27 juli kun je in de haven van Hardenberg dobberend ...