Zonder beperking bewegen en sporten dankzij het Roalter Sportakkoord

Bewegen en sporten zijn een ‘must’ voor ieders gezondheid. Iedereen moet dan ook met plezier en zonder beperkingen kunnen bewegen en sporten. Behalve dat het gezond is, zorgt het ook nog eens voor sociaal contact. Om die reden is het Roalter Sportakkoord opgesteld.

Het akkoord is opgesteld door sportverenigingen, Sportbedrijf Raalte, fysiotherapeuten, diëtisten, vrijwilligers, zorginstellingen, de gemeente, onderwijsinstellingen en sporters in de gemeente Raalte.

In twaalf verkenningsavonden tot stand gekomen
In totaal zijn er twaalf verkenningsavonden geweest, waar vertegenwoordigers uit de gemeente Raalte zich lieten horen. Zij dachten na over bedreigingen, kansen, mogelijke oplossingen en actiepunten. Met als resultaat een aantal verbeterideeën en actiepunten die de kern van het Roalter Sportakkoord zijn. Sommige actiepunten hebben de hele gemeente als reikwijdte, andere zijn maatwerk op dorpsniveau.

Verbeterideeën en actiepunten
Het hoofddoel waar de actiepunten en verbeterideeën in het Roalter Sportakkoord aan willen bijdragen is dat iedereen van 0 tot 100 met veel plezier en zonder beperkingen kan bewegen en sporten. Het gaat hierbij onder meer om samenwerking tussen de verschillende partijen in Raalte die zich met sport en beweging bezighouden. Maar ook om een gezonde leefstijl in de breedste zin van het woord, elkaar inspireren, ruimte voor ondersteuning van verenigingen op het gebied van kennis en gemeentebrede activiteiten en een flexibeler sportaanbod. Kortom: het Roalter Sportakkoord gaat over sporten en bewegen, maar ook over vitale verenigingen, voeding en voorzieningen.

De actiepunten uit het Roalter Sportakkoord op een rij en hun ‘waarom’:
– Behoefteonderzoek onder inwoners, verenigingen onderwijs en zorgorganisaties, want er werd tot nu toe veel ‘voor’ mensen gedacht
– Sportbedrijf Raalte wordt het distributiecentrum van kennis en gemeentebrede activiteiten voor sport- en beweegaanbieders omdat het besturen van verenigingen veel complexer is geworden .
– 1x per jaar een gezamenlijke bijeenkomst met wethouders, Raalte Gezond, Sportbedrijf Raalte als kenniscentrum, sportverenigingen, gezondheidsorganisaties en commerciële partijen (kennis halen, delen en brengen, elkaar helpen en verbinding). Er is behoefte aan kennis delen en meer samenwerken tussen sport-zorg- en onderwijsorganisaties
– Aanbod voor diverse doelgroepen ontwikkelen (= flexibel aanbod en evenementen/clinics). Het huidige aanbod is traditioneel en kent vaste contributiestructuur
– Overzicht van het aanbod maken en daarover communiceren, want er is veel aanbod maar aanbieders en potentiële gebruikers weten niet goed wat, waar en wanneer te doen is

De verbeterideeën op een rij:
– Samen werken, verbinden, kennis delen, ondersteunen en ontlasten (= inzet buurtsportcoach, ondersteuning Sportbedrijf Raalte, regie Sportbedrijf of lokaal).
– Werken aan gezondheid en werken aan issues alcoholgebruik, drugsgebruik, overgewicht, gezonder eten door te informeren, beleid te maken en in te voeren. Er is namelijk nog te weinig bewustzijn van de gevolgen van ongezond gedrag, zoals hoge alcoholconsumptie en ongezonde voeding
– Modern communiceren, trots, verhalen delen en inspireren. Ook vrijwilligers in het zonnetje zetten, want we mogen wel wat trotser zijn op wat we allemaal doen en hebben aan faciliteiten

Meer weten of meehelpen
Het Roalter Sportakkoord is te vinden op www.raalte.nl/sportakkoord.
Goede ideeën lonen zich als je ze uitvoert. Geïnteresseerden die willen meehelpen aan een actiepunt of verbeteridee in het Roalter Sportakkoord kunnen een e-mail sturen naar roaltersportakkoord@raalte.nl.

Over Salland TV

x

Check Also

Kaveluitgifte fase 2 nieuwbouwplan Franciscushof Zuid in Raalte van start

De gemeente Raalte geeft opnieuw kavels uit in nieuwbouwplan Franciscushof Zuid. In ...