Haalbaarheidsonderzoek naar Recreatie-Wildlife park in Deventer

Dormio Leisure Development B.V. heeft zich bij de gemeente Deventer aangemeld met een plan voor een groot, duurzaam dierenpark in combinatie met recreatiebungalows en safaritenten in het gebied Linderveld – Baarlerhoek te Schalkhaar. Daarvoor wordt nu eerst een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Dormio heeft een uniek recreatieconcept ontwikkeld dat een belangrijke bijdrage kan leveren aan de ambitie van de gemeente om in 2020 500.000 overnachtingen te realiseren: Arusha Wildlife. Het plan omvat circa 230 recreatiebungalows en 80 safaritenten. Bijzonder is dat deze vorm van recreatie wordt geïntegreerd met een dierenpark. Het totale park omvat een gebied van ongeveer 70 hectare.

Haalbaarheid: In samenspraak met de gemeente is besloten eerst een haalbaarheidsonderzoek voor dit initiatief te laten uitvoeren door Dormio. De kosten voor dit onderzoek bedragen € 540.000,- en worden verdeeld over Dormio en de gemeente. Daarnaast is de provincie Overijssel gevraagd om financieel bij te dragen aan het onderzoek. Het onderzoek moet aantonen of het initiatief haalbaar is. Nader onderzocht worden onderwerpen als milieu, bereikbaarheid, landschappelijke inpassing, dierenwelzijn en steun vanuit de omgeving.

Omwonenden en belanghebbenden: Omwonenden en belanghebbenden worden nadrukkelijk betrokken bij het haalbaarheidsonderzoek en de verdere invulling van de plannen. Op donderdag 26 maart wordt vanaf 19:30 uur in Café-zaal De Koerkamp in Lettele een eerste informatiebijeenkomst georganiseerd. Op de bijeenkomst wordt ook in kaart gebracht hoe de betrokkenheid van omwonenden en belanghebbenden het best kan worden ingevuld.

Investeren in recreatie, toerisme en werk: Het Arusha Wildlife initiatief is maatschappelijk en economisch voor Deventer – en voor de hele regio – een uitermate interessante ontwikkeling. Het plan sluit uitstekend aan op de ambities uit de DEVisie2020 (vastgesteld door de Kopgroep economie en arbeidsmarkt) en de nota Verblijfsrecreatie (vastgesteld door gemeenteraad). In beide documenten is de ambitie opgenomen om in 2020 500.000 overnachtingen per jaar te realiseren. De gemeente heeft partijen opgeroepen met plannen te komen.

Dormio: Dormio Leisure Development B.V. uit Arnhem heeft de afgelopen tien jaar diverse resorts/vakantieparken ontwikkeld in Nederland, België, Zwitserland, Oostenrijk, Tsjechië en Duitsland. Dormio ontwikkelt en verkoopt op dit moment Resort Maastricht, een project op een unieke locatie binnen de stadsgrenzen van Maastricht. Naast ontwikkelaar is Dormio ook de beoogde exploitant en verhuurder van het bungalowpark binnen Arusha Wildlife.

Wildlife b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wildlife a

 

 

 

 

 

 

 

 

Wildlife c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wildlife d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wildlife e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wildlife f

Over Salland TV

x

Check Also

Jaarlijkse Vechtdaldag 28 juni in Hardenberg

Tal van excursies staan op het programma tijdens de Vechtdaldag 2024. Hardenberg ...