Zeventig procent Overijsselse jongeren wil stemmen in 2015

Ruim zeventig procent van de jongeren in Overijssel wil gaan stemmen bij de komende Provinciale Statenverkiezingen in 2015. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie Overijssel.

Het aantal jongeren dat zegt te gaan stemmen steeg van 56 naar 72 procent. Verder steeg het aantal jongeren dat weet dat je op Provinciale Staten kunt stemmen met 13 procent (van 63 naar 76 procent) en het aantal jongeren dat minstens twee taken van de provincie kan noemen steeg met 17 procent (van 33 naar 50 procent).

Bij activiteiten van het project (Jong) Overijssel doet mee! wordt vooraf én achteraf aan de leerlingen gevraagd naar hun kennis en betrokkenheid bij de provincie. In alle gevallen stijgen de percentages na afloop.

4.000 directe contacten: In 2013 kregen ruim vierduizend jongeren in Overijssel een gastles op hun school, speelden een Democratiespel of Statenspel in het provinciehuis of in een gemeentehuis en deden mee aan een debatwedstrijd. Ze gingen in gesprek met Statenleden, gemeenteraadsleden, ambtenaren en moderatoren van ProDemos.

Uniek: Het project (Jong) Overijssel doet mee! is uniek in overheidsland. Alleen in Overijssel komen door samenwerking van provincie, gemeenten en ProDemos  jongeren (en sinds 2013 ook volwassenen) op zo’n grote schaal in contact met vertegenwoordigers van het politieke bestel.

(Jong) Overijssel doet mee! heeft verschillende activiteiten: Democratiespelen en Statenspelen: Tijdens Democratiespelen en Statenspelen kruipen deelnemers in de huid van volksvertegenwoordigers en spelen een raads- of Statenvergadering na. De vergaderingen worden in de Statenzaal van het provinciehuis of de raadszaal van een gemeentehuis gehouden. In 2013 zijn er 44 Democratiespelen op het provinciehuis gespeeld en 20 op een gemeentehuis. Bij deze spelen is er altijd een politicus aanwezig.

Gastlessen
Tijdens een gastles gaat een lid van Provinciale Staten samen met een gemeenteraadslid in gesprek met leerlingen over wat hen raakt. In 2013 zijn er 53 gastlessen op scholen gegeven.

Debatwedstrijden: De provincie organiseert jaarlijks, samen met de Jongerenraad Overijssel en het Pius X College uit Almelo de Overijssel Debat Award, waar dit jaar een recordaantal van 12 scholen (ruim 200 leerlingen) aan meedeed. Tevens  vinden er diverse debatwedstrijden op het provinciehuis in Zwolle plaats: Het Provinciaal Jeugddebat, Het Model European Parliament en het Jongeren Lagerhuis.

 

Jongerenraad: Onderdeel van (Jong) Overijssel doet mee! is de Jongerenraad Overijssel. Hierin zitten zo’n 20 jongeren tussen de 15 en 21 jaar uit alle delen van de provincie die geregeld bij elkaar komen om mee te denken wat er beter kan (voor jongeren) in Overijssel, om evenementen te organiseren, adviezen uit te brengen aan de politiek en ambtenaren en om elkaar te ontmoeten en leuke ervaringen op te doen.

Cijfers De cijfers van (Jong) Overijssel doet mee! van 2013:

 

  • 14 gemeenten
  • 45 raadsleden
  • 32 Statenleden
  • 2 oud-Statenleden
  • 40 scholen/opleidingen
  • 44 Democratiespelen op provinciehuis
  • 20 Democratiespelen op gemeentehuis
  • 53 gastlessen op scholen
  • 12 deelnemende scholen aan de Overijssel Debat Award

 

(Jong) Overijssel doet mee: Het project (Jong) Overijssel doet mee! bestaat sinds 2008 en werkt inmiddels samen met ProDemos, 14 Overijsselse gemeenten, de Jongerenraad Overijssel, en verschillende scholen en opleidingen in Overijssel. Het doel is jongeren en volwassenen te betrekken bij de democratie. Voor scholen vormen de activiteiten een mooie aanvulling op lessen geschiedenis, maatschappijleer en Nederlands. Sinds 2013 worden ook volwassenen van harte uitgenodigd om mee te doen aan een Democratiespel.

Over Salland TV

x

Check Also

Mariënheem lijkt pas op de plaats te moeten maken aangaande de N35

Opgetogen trok waarnemend burgemeester Arco Hofland naar Den Haag om de minister ...