DEVENTER - De lokale politiek heeft toch nog heel veel vragen over het moeten leveren van een tegenprestatie bij het gebruik maken van een bijstandsuitkering.

Wederkerigheid leverde smeuïge politieke markt

Dat bleek woensdagavond tijdens de politieke markt. De uitkomst is dat er een debat komt over de uitvoerbaarheid en wenselijkheid van het plan. Het college wil dat mensen met een uitkering twintig uur maatschappelijk nuttig werk gaan doen. Zo niet, dan kan er gekort worden op de uitkering of anders volgt er zelfs volledige inhouden van de bijstandsuitkering.

Een zelfde soort plan ligt al klaar voor mensen die de WMO gebruiken en ook ouders die niet werken maar wel gebruik willen maken van kinderopvang. Veel fracties hebben kritiek op uitvoerbaarheid. De SP wil weten hoe het zit met handhaven en sanctionering. De SP, GroenLinks en het CDA vrezen verdringen, dus mensen die al actief zijn in het vrijwilligerscircuit die wijken voor de doelgroep. Wethouder Margriet de Jager (DB) zei dat verdringen niet de bedoeling is en gaf aan dat er genoeg te doen is in Deventer. Er is bij de verschillende fracties ook onduidelijkheid over de administratieve afwikkeling van het wederkerige werk dat uitgevoerd moet worden.

Wethouder Marco Swart (VVD) gaf aan niet alles tot in detail op papier te willen. Hij gaf aan dat bijna iedereen ambitie heeft om iets te doen. Tineke Ten Bulte (GroenLinks) vroeg hoe het zat met organisaties die indien nodig mensen moeten begeleiden. Hoe zit dat financieel? Elske van der Mik (CDA) gaf aan dat het niet voor niks kan? VVD vroeg ook financiële onderbouwing. Vincent Stijns (PvdA) zei dat veel mensen al actief zijn. Wat is straks het verschil?” De SP plaatste vraagtekens bij het afstemmen met uitkeringsinstantie UWV. Kortom er is veel onduidelijkheid, is het eigenlijk praktisch ook allemaal wel uitvoerbaar?

Over Salland TV

x

Check Also

Boei10 begeleidt ondernemers in groei

Het is een verzamelplaats voor bedrijven, voor initiatieven, voor innovaties en voor ...