Het graven van nevengeul drie, voor het projekt Ruimte voor de Rivier Deventer is gestart.


Waterschap start met ontgraven Stobbenhank

Het gaat om de Stobbenhank, gelegen iets ten noorden van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) van het Waterschap Groot Salland. De werkzaamheden voor de Stobbenhank staan gepland voor komend voorjaar en zomer. Eind oktober moet de klus zijn afgerond. Met hydraulische kranen wordt momenteel hard gewerkt aan het ontgraven van de bovengrond. De oudste boom van dit gebied staat in de het te ontgraven gedeelte, maar blijft gespaard. De grond wordt met schepen afgevoerd naar Urk, waar het voor een ander project wordt gebruikt.

Met Ruimte voor de Rivier Deventer geven de waterschappen Groot Salland en Vallei en Veluwe de IJssel meer ruimte. Hiermee zorgen ze ervoor dat Deventer veilig en droog blijft in tijden van hoogwater. De IJssel krijgt namelijk steeds meer water te verwerken. Het is dan ook van groot belang dat de rivier meer ruimte krijgt om al het water aan te kunnen.

Door de IJssel meer ruimte te geven, kunnen tijdelijke extra hoeveelheden water veilig worden afgevoerd. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan natuurontwikkeling en het creëren van extra recreatiemogelijkheden in het rivierengebied. Het project maakt deel uit van het landelijke Rijksprogramma Ruimte voor de Rivier.


Over Salland TV

x

Check Also

De voordelen van een elektrische fiets

Nederlanders zijn echte fietsers. We leren het op jonge leeftijd, doen op ...