Warmteverkenning voor Olst-Wijhe klaar

B en W van Olst-Wijhe heeft een Warmteverkenning gemaakt; een inventarisatie van de mogelijkheden èn onmogelijkheden voor duurzame warmte. De verkenning is een belangrijke basis voor de vervolgstappen op weg naar een aardgasvrij Olst-Wijhe in 2050.

“Met deze Warmteverkenning hebben we goed in beeld welk type woning waar staat met de daarbij behorende mogelijkheden om deze in de toekomst te verwarmen. Ook weten we nu vrij precies welke warmtebronnen en mogelijkheden we tot onze beschikking hebben,” aldus wethouder Marcel Blind. “De verkenning maakt duidelijk dat isolatie een basisbegrip is. Zonder isolatie is er eigenlijk geen volgende stap. Ook is nu duidelijk dat onze mogelijkheden om andere warmtebronnen dan aardgas te gebruiken beperkt zijn. Geld is daarbij een zeer bepalende en beperkende factor om van het gas af te gaan. De uiteindelijke overgang van aardgas naar een mix van nieuwe bronnen van energie is kostbaar. En zolang wij hiervoor geen geld van het Rijk krijgen zien we als gemeente geen mogelijkheden om in de komende jaren tot een belangwekkende aanpak te komen, laat staan een versnelling aan te brengen. U kent inmiddels onze uitspraak ‘geen knaken geen zaken’.”

Energietransitie

Met het terugdraaien van de aardgaswinning en de afspraken in het klimaatakkoord is de warmtetransitie in een nieuwe fase gekomen. Omdat 2050 nog ver weg is, technieken in ontwikkeling zijn en veel andere zaken nog onzeker zijn kan van een ‘visie’ nog geen sprake zijn vind de gemeente Olst-Wijhe. De door het Rijk gevraagde ‘Transitievisie Warmte’ is daarom ‘Warmteverkenning’ genoemd. De gemeente Olst-Wijhe realiseert zich dat “aardgasvrij” geen gemakkelijke opgave is en wil goed voorbereid zijn op het maken van de juiste beslissingen voor de toekomst. Daarom vindt het college de Warmteverkenning een juiste en belangrijke eerste stap.

In de energietransitie werkt de gemeente, naast de inwoners van Olst-Wijhe, samen met het Waterschap Drents Overijsselse Delta, woonstichting Salland Wonen, netwerkbeheerder Enexis, lokale energie coöperaties, lokale werkgroepen, buurgemeenten en de Provincie Overijssel.

Belangstellenden kunnen de Warmteverkenning inzien via www.olst-wijhe.nl/warmteverkenning

Naar verwachting neemt de gemeenteraad in december een besluit over de Warmteverkenning.

 

Powered by WPeMatico

Over Salland TV

x

Check Also

Middeleeuwse gebouwen ontdekt in bodem Veldegge-Noord

Er zijn middeleeuwse resten aangetroffen in Heeten. Daar vinden opgravingen plaats ter ...