Deventer kwam ineens met stip binnen op nummer veertien in de lijst van duurste parkeergemeenten.

VVD: vragen over beeldvorming parkeertarieven

Een slechte zaak, vindt VVD-woordvoerder Daaf Ledeboer, en nog volledig ten onrechte ook. Hij wil dat het College iets aan de beeldvorming gaat doen. De oorzaak voor de hoge positie in de ranglijst zou het nieuwe flitsparkeertarief zijn. De samenstellers zijn er per abuis vanuit gegaan dat dit tarief voor alle parkeerplaatsen in de binnenstad geldt. De beeldvorming die daardoor ontstaat kan schadelijk zijn voor de Deventer economie. Slecht voorgelichte consumenten zouden erdoor kunnen worden afgeschrikt, wat winkeliers omzet kan kosten.

De VVD is op zich een warm voorstander van flitsparkeren, zegt Ledeboer: “Het is een essentiële voorwaarde om de bereikbaarheid voor winkelend publiek in onze binnenstad te verbeteren. Dat kort parkeren in het hart van de binnenstad anders geprijsd wordt dan aan de randen is niet meer dan logisch. Winkelend publiek in Deventer kan dan immers een keuze maken.”

Nu Deventer ten onrechte wordt neergezet als dure parkeerstad, maakt Ledeboer zich zorgen over de concurrentiepositie: “Bij de evaluatie van de pilot die nu loopt zal daar goed naar moeten worden gekeken. Als blijkt dat er sprake is van negatieve effecten, verwacht ik dat het College ingrijpt. We vinden het verder belangrijk dat het negatieve beeld dat in de media is ontstaan wordt bijgesteld, en vragen het College wat het daaraan gaat doen.”

Over Salland TV

x

Check Also

Middeleeuwse gebouwen ontdekt in bodem Veldegge-Noord

Er zijn middeleeuwse resten aangetroffen in Heeten. Daar vinden opgravingen plaats ter ...