Ouders van kinderen in groep twee van het basisonderwijs in Deventer ontvingen onlangs een brief van de GGD. Daarin wordt meegedeeld dat de screening van hun kinderen één op één door een doktersassistente zal worden uitgevoerd. Dat heeft voor de nodige onrust gezorgd.

VVD stelt vragen over screening kinderen, zorgen over veiligheid en privacy

VVD-gemeenteraadslid en moeder Carmen Hunger begrijpt dat: ‘De veiligheid en de privacy van onze kinderen zijn in het geding.’  ‘Alleen op uitdrukkelijk verzoek mogen ouders bij de screening van hun kind zijn,’ zegt Hunger. ‘Dat is de omgekeerde wereld. Het is jouw kind, het is niet ouder dan zes, jij bent in eerste instantie verantwoordelijk.’

Ze vindt het onbegrijpelijk dat juist bij een belangrijk onderzoek als de eerste screening, waarbij ook naar de psychische  gezondheid van het kind wordt gekeken, niet standaard meer mensen aanwezig zijn: ‘Niet alleen vanwege de veiligheid van je kind. De resultaten worden ook opgenomen in het kinddossier. Dan zou je iets meer zorgvuldigheid verwachten. Bovendien is een doktersassistente niet de aangewezen persoon om dergelijke waarnemingen in het dossier op te nemen.’

De brief heeft voor veel rumoer op schoolpleinen gezorgd, weet Hunger: ‘De formulering is: “Meestal zijn ouders niet aanwezig, maar dat mag natuurlijk wel”. Veel ouders willen niet lastig worden gevonden en lieten het maar zo. Dat is niet in het belang van het kind. Het zou meer voor de hand hebben gelegen om de ouders standaard uit te nodigen. We verwachten dat dat in de toekomst ook zal gaan gebeuren.’

Hunger heeft over de kwestie vragen gesteld aan burgemeester en wethouders: ‘Deze zaak gaat ons als raad ook aan. Al geruime tijd werken we aan de overdracht van de jeugdzorg naar gemeenten, samen met onder meer de GGD IJsselland. Daarmee komen veel nieuwe taken en verantwoordelijkheden op ons af.  Zolang die overdracht nog niet is voltooid hanteren we een aantal basisprincipes, waaronder veiligheid voor het kind en respect voor de rol en verantwoordelijkheid van ouders.’

Over Salland TV

x

Check Also

Raalte maakt afspraken met provincie over windenergie

Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om afspraken te ...