Vier montagewoningen in Olst niet op de monumentenlijst

Op advies van de bezwaarschriftencommissie heeft de gemeente Olst-Wijhe opnieuw de monumentale waarde van vier woningen aan de Olsterkampweg laten beoordelen door de monumentencommissie. De commissie heeft geconcludeerd dat de stedenbouwkundige opzet van het hele complex weliswaar waardevol is, maar de vier woningen niet de status van monument verdienen. Het college van BenW heeft dit advies van de monumentencommissie overgenomen.

In totaal staan aan de Olsterkampweg in Olst twintig zogenaamde montagewoningen uit de wederopbouwperiode (bouwjaar 1949). Erfgoedvereniging Heemschut heeft eerder dit jaar een verzoek ingediend om vier woningen aan te wijzen als monument. Het gaat om de nummers 35, 37, 39 en 41. De gemeente ging daar, na advies van de monumentencommissie, niet in mee. Op dat besluit heeft Heemschut bezwaar gemaakt. De bezwarencommissie vond het (oorspronkelijke) advies van de monumentencommissie onvoldoende en adviseerde het college om een ’deugdelijk’ advies te vragen aan de commissie en dit mee te nemen bij haar besluit over het bezwaar van Heemschut. Op verzoek van de gemeente heeft de monumentencommissie haar advies aangevuld.

Afweging: Als geheel hebben de montagewoningen een hoge ensemblewaarde, door hun samenhang, in de strokenverkaveling met voor- en achterkanten en ontsluitingen en door de groene tussenruimte. Verder is sprake van cultuurhistorische waarde (woningen van één bouwlaag onder een kap) en architectuurhistorische waarde (bouwhistorisch belang van de bouwconstructie, systeem ‘Van Daal’).

Ondanks deze waarden heeft de monumentencommissie het college geadviseerd om de vier woningen niet aan te wijzen als gemeentelijk monument, omdat er voor de panden zelf geen sprake is van hoge zeldzaamheid. In de regio zijn meer ‘Van Daal’ montagewoningen te vinden. Bovendien gaat bij behoud van de vier woningen het ensemble nog steeds verloren. Daarom is de conclusie van de monumentencommissie onveranderd en komen de 4 montagewoningen niet in aanmerking voor de monumentenstatus.

Cultuurhistorie vastleggen: In 2018 is op initiatief van Olster Erfgoed gesproken over het vastleggen van de cultuurhistorische waarde. In eerste instantie ging het daarbij om één montagewoning. Gaandeweg hebben Olster Erfgoed, Salland Wonen en gemeente besloten om de cultuurhistorie van het hele complex vast te leggen in de vorm van een film en boekwerk en op de locatie zelf komt een informatiepaneel of maquette te staan.

Herontwikkeling
Eigenaar van de woningen is Salland Wonen. De corporatie is al geruime tijd bezig om de bestaande woningen te vervangen door 23 sociale ‘Buiten Gewoon Thuis’ huurwoningen.

Powered by WPeMatico

Over Salland TV

x

Check Also

Middeleeuwse gebouwen ontdekt in bodem Veldegge-Noord

Er zijn middeleeuwse resten aangetroffen in Heeten. Daar vinden opgravingen plaats ter ...