Bij de provincie zijn 58 zienswijzen ontvangen op het plan voor verbeteren van de N348 Raalte-Ommen.

Veel reacties op plannen met N348

De meeste reacties hebben betrekking op de tunnel Dalmsholterdijk-noord en de aansluiting Lemelerveld-zuid. De voorstellen komen van 14 organisaties en 44 burgers. In het plan staan twee tunnels, bij de Oude Twentseweg en de Dalmsholterdijk-noord, en twee gelijkvloerse aansluitingen met verkeerslichten, aan de zuid- en noordkant van Lemelerveld. De centrum-aansluiting bij Lemelerveld blijft bestaan vanuit de richting Raalte, maar alleen als afrit van de N348.

De maximum snelheid gaat op het gedeelte tussen Lemelerveld-zuid en -noord omlaag van 80 naar 70 km per uur. Verder gaat de provincie de vijf oversteken afsluiten. Hiermee wil de provincie de bereikbaarheid en leefbaarheid op en rond de N348 verbeteren. De totale kosten bedragen 13,5 miljoen euro. Gedeputeerde Staten gaan in samenwerking met de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Raalte, Dalfsen en Ommen de voorstellen de komende maanden beoordelen en waar nodig de plannen aanpassen. In oktober hebben Provinciale Staten dan het laatste woord.

Over Salland TV

x

Check Also

Raalte maakt afspraken met provincie over windenergie

Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om afspraken te ...