Van locatiekeuze naar woningen in Luttenberg: dat doen we samen!

In Luttenberg is behoefte aan woningbouw. De nieuwe woningbouwlocatie is samen met de inwoners van Luttenberg bepaald: de locatie aan de Luttenbergerweg. Er vinden momenteel gesprekken over de grondaankoop plaats. Het proces staat ondertussen niet stil. De gemeente werkt hard aan een stedenbouwkundig ontwerp.

Een stedenbouwkundig ontwerp geeft weer hoe de buurt wordt ingericht. Waar kunnen woningen gebouwd worden? En hoe komt de openbare ruimte eruit te zien? Wethouder Wout Wagenmans: “We vinden het belangrijk om dit samen te doen. Om de eerste stappen te kunnen zetten hebben we alvast input opgehaald bij de directe omgeving. Dit nemen we mee bij het opstellen van een conceptontwerp. We presenteren dit ontwerp vervolgens aan de inwoners van Luttenberg, zodat iedereen kan meepraten.” Na een aanpassingsronde waarin de reacties uit het dorp verwerkt worden, stelt het college van burgemeester en wethouders het definitieve ontwerp vast.

Planning
Na het stedenbouwkundig ontwerp volgt het bestemmingsplan. Het streven is om eind dit jaar het bestemmingsplan gereed te hebben, zodat dit begin 2021 ter inzage gelegd kan worden. In de eerste helft van 2021 starten we met de kaveluitgifte en in de tweede helft van 2021 vindt het bouwrijp maken plaats. We verwachten dat de bouw van de woningen eind 2021 kan starten. Gedurende het gehele traject is er regelmatig overleg met Plaatselijk Belang Luttenberg.

Aantal woningen
Voor de eerste tien jaar is er behoefte aan 20 à 30 woningen voor verschillende doelgroepen en in diverse prijsklassen. Dit is het aantal woningen wat uitgegeven zal worden. Om dit te realiseren is ongeveer de helft van de locatie nodig. Er wordt echter een stedenbouwkundig plan gemaakt voor de hele locatie, zodat uitbreiding in de toekomst eventueel mogelijk is.

Interesseformulier
Heeft u belangstelling voor een kavel in Luttenberg of wilt u op de hoogte gehouden worden over de ontwikkelingen? Registreer u dan via het interesseformulier op de website van de gemeente Raalte.

Kijk voor meer informatie op www.raalte.nl/woningbouw-luttenberg.

Over Salland TV

x

Check Also

Middeleeuwse gebouwen ontdekt in bodem Veldegge-Noord

Er zijn middeleeuwse resten aangetroffen in Heeten. Daar vinden opgravingen plaats ter ...