Uitkomst informatieproces gemeente Olst-Wijhe

Coalitie Olst-Wijhe Gemeentebelangen, VVD en CDA

De door Gemeentebelangen aangestelde informateurs adviseren om een coalitie te vormen in Olst-Wijhe van Gemeentebelangen, VVD en CDA. Met 11 van de 17 zetels zou deze coalitie een werkbare en solide meerderheid hebben in de gemeenteraad. De informateurs Alie Zandstra en Harry ten Have adviseren ook om op korte termijn een formateur aan te stellen en uit te gaan van een college met drie fulltime wethouders.

De informateurs presenteerden zaterdag 23 april hun eindrapport. Duidelijk naar voren kwam dat nagenoeg alle partijen een akkoord op hoofdlijnen willen waarbij de gemeenteraad de ruimte krijgt. Dit kan volgens de informateurs verder worden vormgegeven in een dynamische raadsagenda met duidelijke prioritering en een goede financiële doorrekening.

Informatieproces: De informateurs hebben gesproken met alle 7 fracties van de nieuwe gemeenteraad Olst-Wijhe. Daarbij ging het onder andere over de onderwerpen die voor Olst-Wijhe de komende jaren het belangrijkst zijn en welke bestuursvorm daar het beste bij past. Woningbouw, klimaat/energie, sociaal domein, vitaliteit/ontwikkeling buitengebied en financieel beleid kwamen hierbij uitgebreid aan de orde.

Vervolg: Voor het vervolg adviseren de informateurs om op korte termijn een formateur aan te stellen. Het formatieproces moet transparant en open verlopen. De raad en de inwoners moeten het proces kunnen volgen en zich hierbij betrokken voelen.

Een dynamische strategische raadsagenda, vormgegeven met alle partijen uit de gemeenteraad, is de basis voor het gewenste coalitieakkoord op hoofdlijnen. Hierbij moet aandacht zijn voor financiële stabiliteit, de grote opgaven voor Olst-Wijhe en het verder vormgeven van participatie.

Zorgvuldig en snel: Het formatieproces moet zorgvuldig gebeuren maar ook vlot. Het streven is om eind mei de strategische raadsagenda en het daaruit voortvloeiende coalitieakkoord op hoofdlijnen gereed te hebben.

Ronnie Niemeijer, fractievoorzitter van Gemeentebelangen hierover: “We zoeken hierbij de samenwerking met alle partijen in de gemeenteraad en iedereen kan op de inhoud meepraten de komende jaren. Het is belangrijk om met de gehele raad de belangrijke opgaven voor onze gemeente op te pakken. Omdat deze drie partijen gezamenlijk al heel wat vlieguren hebben gemaakt en dus een solide basis hebben, er een hoge mate van programmatische overeenkomst is, maar vooral omwille van de snelheid, zal Gemeentebelangen de formatie in eerste instantie zelf leiden. Waar nodig wordt ad-hoc een formateur bijgeschakeld.”

Over Salland TV

x

Check Also

Film kijken met extra dobberbeleving bij Drijf-In Bioscoop in Hardenberg

Op zaterdag 27 juli kun je in de haven van Hardenberg dobberend ...