Overdracht Brede School De Springplank aan gebruikers en start ontwerp en Bouw Brede school Raalte Dorp.

Twee belangrijke gebeurtenissen op één dag in Raalte

Op dinsdag 21 mei 2013 wordt ‘s morgens om 9.30 uur op locatie de Brede School De Springplank overgedragen aan de gebruikers én wordt ‘s middags in het bestuurskantoor van Stichting de Mare het contract getekend voor de nieuwbouw van de Brede School annex spelzaal Raalte Dorp.

Na een bouwperiode van krap een jaar wordt het nieuwe schoolgebouw van Obs De Springplank overgedragen aan de gebruikers. Het nieuwe gebouw kent meerdere gebruikers en is niet zomaar een schoolgebouw.

Door aan meerdere disciplines in een gebouw onderdak te bieden wordt obs De Springplank een volwaardige Brede School. Een gebouw waar kinderen onderwijs krijgen maar ook voor en vooral na schooltijd opgevangen kunnen worden. Voor de 0 – 4 jarigen is er een peuterspeelzaal en kinderdagverblijf. Daarnaast wordt in het multifunctioneel centrum ook een team van thuiszorg Carinova en een inlooppunt van Algemeen Maatschappelijk Werk van Stichting de Kern gehuisvest. Brede School De Springplank is daarmee eigenlijk het eerste integrale openbare kindcentrum in Salland.

‘s Middags zal Adrie Bolijn als directeur/bestuurder van Stichting de Mare het contract tekenen voor het ontwerp en de nieuwbouw van de Brede School annex spelzaal in Raalte Dorp. De gemeente Raalte en Stichting de Mare hebben een overeenkomst afgesloten over de realisatie van de Brede School en spelzaal achter de Pauluskerk in Raalte. Stichting de Mare wordt bouwheer van het project: zij is verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering.

Met behulp van een nationale aanbesteding is bouwbedrijf Dijkstra Draisma als partij met het beste ontwerp naar voren gekomen.

Het ontwerp is gebaseerd op een uitgebreid programma van eisen en een taakstellend budget. Het ontwerp zal na ondertekening samen met de gebruikers en buurtbewoners uitgewerkt worden tot een definitief ontwerp.

Het is de bedoeling dat in het najaar van 2013 wordt begonnen met de bouwvoorbereidingen, zodat de Brede School annex spelzaal in Raalte Dorp begin 2015 in gebruik kan worden genomen.

De gemeente Raalte zorgt voor een verkeersveilige inrichting van de openbare ruimte rondom de Brede School. Stichting de Mare en de gemeente Raalte hebben veel vertrouwen in deze werkwijze en hopen hiermee een plan te maken waar Raalte trots op kan zijn.

Over Salland TV

x

Check Also

Raalte maakt afspraken met provincie over windenergie

Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om afspraken te ...