Tijdelijke opvang vluchtelingen aan de Laan van Borgele in Deventer

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) aangeboden om tijdelijk onderdak te bieden aan 250 vluchtelingen in het voormalig Auping-pand aan de Laan van Borgele 70. Er is nu grote behoefte aan extra opvangcapaciteit, zolang er onvoldoende mensen kunnen worden gehuisvest in de reguliere asielzoekerscentra. Omwonenden zijn vandaag geïnformeerd en uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst op woensdag 9 december. Gemeenten hebben met het Rijk afgesproken om op korte termijn noodopvang te bieden voor vluchtelingen. Op dit moment ontvluchten veel mensen de oorlog in hun land. Deventer wil mensen in nood niet in de kou laten staan en haar bijdrage leveren. Daarom heeft de gemeente aangeboden om tijdelijk onderdak te bieden aan 250 asielzoekers in het voormalige pand van Auping aan de Laan van Borgele. De tijdelijke opvang is voor mensen voor wie niet direct plaats is in een asielzoekerscentrum (AZC). Deze opvang komt in de plaats van de huidige crisisopvang waarbij vluchtelingen om de paar dagen door heel Nederland van de ene naar de andere sporthal moeten worden verplaatst. In het gebouw kunnen 250 mensen worden opvangen gedurende een jaar of zo nodig langer.

 

Over Salland TV

x

Check Also

Southern musical ‘Old man on the frontporch’ op Juke Joint Stage

In de Juke Joint area op Ribs & Blues is weer van ...