Tien nieuwe wijkagenten versterken Deventer

De politie gaat zoveel mogelijk wijkgericht werken. Er worden meer wijkagenten aangesteld om de veiligheid in wijk, dorp en stad een positieve impuls te geven. Door deze verschuiving van capaciteit is er ook ruimte voor verplaatsing van de huidige wijkagenten. In Deventer zijn tien nieuwe wijkagenten aangesteld. Ze gaan vanaf 1 juli aan de slag. Met de komst van de Nationale Politie is gekozen voor meer gebied gebonden politiezorg. Er zijn robuuste basisteams geformeerd om dichtbij en samen met burgers en het gezag te werken aan veiligheid.

Het robuuste basisteam IJsselland Zuid omvat de gemeenten Deventer, Raalte en Olst-Wijhe. Het team voert de kerntaken van de politie uit: de basispolitiezorg. Wijkagenten vervullen daarin een hoofdrol. Zij weten immers goed wat er in hun wijk speelt en welke kwesties aandacht van de politie vragen. In de gemeente Deventer zijn vier wijkteams vastgesteld. Elk wijkteam heeft een aantal wijkagenten en een wijkagent die de coördinatie van het wijkteam voor zijn of haar rekening neemt.

Over Salland TV

x

Check Also

Op zondagmiddag 12 mei spelen twee groepen uit Deventer in muziekkoepel Nering Bögel op de Worp

Sad Songs speelt al zo’n tien jaar Americana muziek op diverse podia ...