Woensdagavond van 19.00 tot 21.25 uur praat een afvaardiging van de gemeenteraad in een Politieke Markt sessie over het definitieve ontwerp voor het Deventer Stadskantoor.


Stresstest: Deventer moet echt op zijn tellen gaan passen

Het gaat om de technische behandeling, dat betekent dat de financiën ook een rol gaan spelen. Opvallend genoeg heeft de gemeente dit document niet op de rol staan. Uit deze stresstest blijkt hoe wankel de financiële positie van de gemeente eigenlijk is. Maar toch willen ze een nieuwe risicovolle swaplening van 55 miljoen gaan afsluiten.</p>

En dat is nog lang niet alles, ook deze brief van Select BV met de aanbieding tot de koop deel van een deel van Kantorencomplex De Leeuwenbrug zit er niet bij. Als gemeenteraad wil je toch wel alles afwegen. Het toppunt is wel het door de raad laten bekrachtigen van de geheimhouding van de financiële paragraaf, dat kunt u hier lezen.

Geheimzinnigheid als het erop aan komt, dat is wat het college van de gemeente Deventer doet, en dat alleen maar om met alle geweld een duur stadskantoor in de Deventer binnenstad te kunnen bouwen. Draagvlak binnen de gemeente is er gewoon helemaal niet. De politieke elite van de gemeente Deventer negeert compleet de mening van de burgers van de stad.

Over Salland TV

x

Check Also

Raalte maakt afspraken met provincie over windenergie

Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om afspraken te ...