Statushouders kunnen tijdelijk wonen op Park Den Alerdinck

De gemeente Raalte gaat Park Den Alerdinck vanaf begin 2024 voor drie jaar huren om tijdelijk statushouders te huisvesten. Deze locatie zal dienen als tijdelijke verblijfplaats voor statushouders totdat geschikte woningen binnen de gemeente beschikbaar zijn. Het gaat om in totaal 59 woningen.

De kamers, gelegen in de gebouwen Het Jachthuis en de Schaapskooi, werden voorheen door het Centraal Opvang Orgaan Asielzoekers (COA) gebruikt als isolatie- en quarantainelocatie voor asielzoekers met corona, maar sinds april 2023 stonden ze leeg.
De gebouweigenaar bood de locatie aan de gemeente aan voor tijdelijk gebruik. Het aantal statushouders varieert en hangt van de in- en doorstroom af. De meeste kamers zijn geschikt voor één persoon. Er zijn ook een aantal gezinskamers.

Overwegingen van de gemeente Raalte
Wethouder Alexander Kreule benadrukt dat de gemeente momenteel niet voldoet aan haar taakstelling om statushouders te huisvesten, gezien het gebrek aan beschikbare sociale huurwoningen of andere locaties. Na zorgvuldige afweging en verkenning van de mogelijkheden heeft de gemeente besloten tot het huren van Park Den Alerdinck voor een periode van drie jaar.

Voor- en nadelen van de locatie
Wethouder Gerria Toeter licht de voor- en nadelen van de locatie toe: “Hoewel de locatie relatief geïsoleerd ligt, biedt het voordeel van leegstaande accommodaties individuele slaapkamers en sanitair voor statushouders. Hierdoor hoeven zij niet langer in een Asielzoekerscentrum (AZC) te wachten en kunnen ze direct beginnen met hun inburgeringstraject.”

Betrokkenheid van omwonenden
In november heeft de gemeente direct omwonenden geïnformeerd over de plannen. Tijdens bijeenkomsten zijn verschillende aandachtspunten besproken en verwerkt in de plannen. Na de tweede bijeenkomst, waarin het college van B&W positief heeft besloten, is de gemeente nu gestart met het vergunningsproces. De verwachting is dat de eerste statushouders vanaf begin 2024 hun intrek zullen nemen op Park Den Alerdinck. Wethouder Toeter heeft er vertrouwen in dat de statushouders hier – met de gemaakte afspraken – een goede start geboden kan worden.

Gemaakte afspraken
Bewoners hebben aangegeven het belangrijk te vinden dat de statushouders goed zichtbaar zijn en dat zij zelf de weg goed kunnen vinden naar het centrum. Daarom zorgt de gemeente voor goede fietsverlichting en hesjes tijdens het wandelen. Ook zijn er afspraken gemaakt over rust en het schoonhouden van het terrein. In de eerste maanden zullen boa’s vaker in de omgeving aanwezig zijn en Park Den Alerdinck bezoeken. Omwonenden worden via een nieuwsbrief door de gemeente Raalte op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

Meer informatie
Voor verdere details en antwoorden op veelgestelde vragen, verwijst de gemeente naar de specifieke pagina: www.raalte.nl/den-alerdinck. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt met nieuwe informatie.

Ga voor meer info naar www.Salland1.nl

Powered by WPeMatico

Over Salland TV

x

Check Also

Kerkklokken Nicolaaskerk Heino mogen dagelijks luiden

De klok van de Nicolaaskerk in het centrum van Heino mag weer ...