COA Stockfoto's 2011

Statushouders krijgen óók in Salland voorrang op huurwoning

De woningcrisis is niet aan Salland voorbij gevlogen. Ook in Olst-Wijhe, Raalte en Deventer rijzen de woningprijzen de pan uit. De wachttijd op een sociale huurwoning in Deventer kan soms wel anderhalf jaar duren. De woningmarkt ligt duidelijk op z’n gat. Zeker nu uit onderzoek van RTV Oost blijkt dat statushouders op de meeste plekken in Overijssel voorrang krijgen op een huurwoning.

Sinds 2017 zijn gemeenten niet meer verplicht om statushouders te voorzien van een voorkeursbehandeling en hen een sociale huurwoning aan te wijzen. In de praktijk ligt dat toch even anders. Door een opgelegde taakstelling zijn de gemeenten eigenlijk nog steeds verplicht om statushouders te voorzien van een woning. Zo werd er van de gemeente Deventer bijvoorbeeld verwacht om in 2020 48 statushouders op te nemen. Volgens woordvoerder Maarten Jan Stuurman is dat quotum behaald: “Wij werken samen met drie woningcorporaties om de statushouders te voorzien van een woning in Deventer. Welke woning de statushouders toegewezen krijgen, ligt bij de woningcorporatie.”

In Deventer neemt woningcorporatie Ieder1 62% van het aantal statushouders voor haar rekening. Rentree (30%) en De Marken (7%) leveren ook hun bijdrage bij het behalen van de jaarlijkse taakstelling. Waar in 2020 maar 21 sociale huurwoningen werden toegewezen aan statushouders, zal dat aantal dit jaar beduidend hoger komen te liggen: “In het eerste deel van dit jaar hebben wij al 30 woningen toegewezen aan statushouders,” zo zegt woordvoerder Maarten Jan Stuurman. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren nog verder zal oplopen. Zeker door de Afghanistan-crisis die nog niet is meegenomen in de taakstelling van 2021.

Ook laat Stuurman weten dat de haalbaarheid van de taakstelling af hangt van de beschikbaarheid van woningen in de gemeente. Woningcorporatie Ieder1 heeft steeds meer moeite met het vinden van een geschikte woning: “In 2021 ligt de taakstelling ongeveer twee keer zo hoog als in 2020. Er wordt verwacht dat wij dit jaar namelijk 140 statushouders zullen opnemen in Deventer. Dat komt neer op ongeveer 42 woningen. Hiervan kunnen wij waarschijnlijk de helft invullen vanwege de stokkende woningmarkt,” zo verklaard bestuurslid Joke Hofman van Ieder1.

Hofman liet eerder aan RTV Oost weten dat de druk op de woningmarkt de komende jaren nog verder zal gaan toenemen. “Het bouwen van woningen is in het westen inmiddels wél op gang gekomen, maar hier in oosten niet. We lopen daardoor achter.”

En dat gaat niet alleen over het bouwen van sociale huurwoningen: “Als de woningbouw tot stilstand komt, kun je ook niet meer vanuit een sociale huurwoning doorstromen naar een koopwoning”, zegt Hofman.

SallandWonen

De gemeenten Olst-Wijhe en Raalte hebben betreft hun taakstelling duidelijke afspraken weten te maken met woningcorporatie SallandWonen. Beide gemeenten gaven in 2020 aan zes statushouders onderdak. Deze nieuwe inwoners werden onder gebracht door SallandWonen. Verwachting is dat er ook in Olst-Wijhe en Raalte in 2021 meer statushouders zullen worden onder gebracht.

Deventer heeft de komende twintig jaar 11.000 woningen nodig

De gemeente Deventer is zich er van bewust dat er de komende jaren flink gebouwd zal moeten worden om aan de woningvraag te gaan voldoen. Eerder liet de gemeente weten de komende jaren 11.000 woningen te willen gaan bouwen om de druk van de lokale woningmarkt af te halen en starters een kans te bieden op de huizenmarkt. Wethouder Rob de Geest zag daarin een mooie rol weggelegd voor de omliggende dorpen en zal er gewerkt gaan worden met een routekaart: “Bij het opstellen van de routekaart is er met veel vertegenwoordigers van organisaties en bewoners gesproken. En omdat de behoeften echt uiteenlopen, leveren we maatwerk met een routekaart per dorp.”

Waarom moeten gemeenten statushouders opnemen?

Statushouders worden jaarlijks evenredig verdeeld over alle gemeenten in Nederland, naar rato van het aantal inwoners. Gemeenten krijgen daarvoor elk jaar een zo genoemde taakstelling; een aantal statushouders dat ze moeten huisvesten. Veel gemeenten krijgen het liefst gezinnen toegewezen. Omdat ze daarmee meer mensen kunnen huisvesten in minder huizen dan wanneer ze alleenstaanden krijgen toegewezen.

Over Salland TV

x

Check Also

Sfeervolle Bohemian Ibiza  Markt in Wijhe

Vrijdag 19 juli was de Langstraat in Gastvrij Wijhe het decor van ...