Statenleden willen snel regie op plaatsen zonneparken in Overijssel

Het CDA, de ChristenUnie en Forum voor Democratie zijn van mening dat de provincie zo spoedig mogelijk de regie moet pakken bij het plaatsen van zonneparken. Vooral omdat veel daken van grote bedrijven, overheidsgebouwen en agrarische bedrijven nog onbenut zijn. Tijdens de vergadering op 11 september over de Regionale Energie Strategieën in Overijssel op het provinciehuis, stellen de partijen hierover vragen aan de gedeputeerde. Ze willen concrete informatie over hoe de Regionale Energie Strategie, het plan voor mogelijke zonnevelden langs de A35 en het bericht dat het Kabinet landbouw- en natuurgronden wil ontzien bij de aanleg van zonneparken, passen binnen de gestelde coalitieafspraken.

Regie heeft prioriteit
“We willen weten of het college bereid is om de coalitieafspraak over het verankeren van de zonneladder in de Omgevingsvisie prioriteit te geven. Dit vanwege de actualiteit en de benodigde regie op alle zonneparkprojecten om zo wildgroei te voorkomen. Daarnaast horen we graag meer over de plannen van een energiecorridor, een lint van 1 kilometer langs de A35 waar door wind, zon en warmte een deel van de enorme energieopgave van Overijssel gerealiseerd wordt. Ook zijn we benieuwd hoe het college de aankondiging van het kabinet, het maximaal ontzien van landbouw en natuurgronden, een concrete plek gaat geven in haar plannen”, aldus de drie partijen. De Statentafel over dit onderwerp staat gepland voor 11 september om 18:30 uur.

Over Salland TV

x

Check Also

Mariënheem lijkt pas op de plaats te moeten maken aangaande de N35

Opgetogen trok waarnemend burgemeester Arco Hofland naar Den Haag om de minister ...