SPOC is de locatie voor Kindcentrum Wijhe

Het kindcentrum Wijhe komt in principe op de SPOC-locatie. De gemeenteraad van Olst-Wijhe heeft hierover maandagavond positief besloten. In het nieuwe kindcentrum krijgen basisschool De Wije en de fusieschool van mijnplein hun plek. Op de gekozen locatie komt de samenwerking tussen basisonderwijs, kinderopvang, voortgezet onderwijs, sport en cultuur maximaal tot zijn recht, vinden de schoolbesturen van de Mare en mijnplein en de gemeente.

De verschillende organisaties die betrokken zijn bij het kindcentrum zijn uiteraard blij met het besluit van de raad over de locatie. Bart de Grunt, bestuurder van mijnplein hierover: ‘Dit is een belangrijke mijlpaal in het project Scholen voor Morgen. We bouwen zo met elkaar aan kwalitatief goed, betaalbaar en toekomstbestendig onderwijs en opvang voor kinderen van 0 – 16 jaar.’ Marlous Siemelink, bestuurder van de Mare vult aan: ‘Ja, dat is fijn en stap één wat mij betreft. Met dank aan alle partners die zo intensief en constructief hierin samenwerken. Mooi voorbeeld van hoe je elkaar kunt versterken, als je een duidelijke visie hebt over hoe het onderwijs van de toekomst eruit moet zien. Ik zie dan ook met vertrouwen de besluitvorming van de raad over de financiën op 5 juli tegemoet.’

De locatie SPOC is van meet af aan de voorkeursplek geweest voor het nieuwe kindcentrum. Het biedt alle faciliteiten die nodig zijn voor samenwerking tussen basisonderwijs, kinderopvang, voortgezet onderwijs, sport en cultuur. De basis onder de manier waarop de partners met elkaar werken aan de ontwikkeling van de kinderen.

Het is de bedoeling dat kinderen in Wijhe en Boerhaar met ingang van het schooljaar 2024 – 2025 hun basisonderwijs kunnen volgen op het nieuwe kindcentrum, waarin dan twee scholen gehuisvest zijn.

Het realiseren van het kindcentrum kost naar verwachting 10,4 miljoen euro. Dit is inclusief de aanpassingen die nodig zijn in de openbare ruimte en het sportpark. Over de financiële investering zal de raad formeel besluiten bij de bespreking van de Kadernota 2022-2025 op 5 juli.

 

Over Salland TV

x

Check Also

Middeleeuwse gebouwen ontdekt in bodem Veldegge-Noord

Er zijn middeleeuwse resten aangetroffen in Heeten. Daar vinden opgravingen plaats ter ...