De SP wil dat Deventer op korte termijn een groter museum krijgt op de Brink, dat de geschiedenis van Deventer en van Nederland zoals die deels bepaald werd door gebeurtenissen en mensen in en uit Deventer goed in beeld brengt.

SP wil groter historisch museum op de Brink

De Deventer historie is van groot belang voor de geschiedenis van Nederland. Vanaf het begin van onze jaartelling met Bonifatius en Lebuinus, met de zeer belangrijke Hanzeperiode, de opkomst van de vrije denkers zoals Erasmus, Geert Groote, Alexander Hegius die de bakermat vormden voor het Lutherse protestantisme, tot aan de recente politieke geschiedenis met de Bataafse Republiek met aan het hoofd raadspensionaris Schimmelpenninck en het Deventer Schisma waarin de Tribunisten (latere CPN) zich afscheidden van de SDAP. Dit alles vindt zijn wortels in Deventer. Hier een historisch museum inrichten is van groot belang voor Nederland en voor Deventer. Het zal het aantal bezoekers aan Deventer sterk doen toenemen.

De bibliotheek kan op relatief korte termijn verhuizen van de Brink naar óf de Stromarkt, óf de voormalige school aan de Nieuwe Markt. Het pand aan de Brink komt dan vrij.  In het rapport van Bierman Henket architecten, die dit maakten in opdracht van de Vrienden van de Deventer binnenstad, wordt duidelijk gemaakt dat het van groot belang is dat de Brink een gebouw houdt met een functie waar veel publiek op af komt. Het is daarnaast van belang dat de Kleine Overstraat levendiger wordt hetgeen gebeurt als de voormalige bibliotheek een centraal en transparant trappenhuis (tegelijk de hoofdingang) krijgt in die Kleine Overstraat. Beide argumenten dragen eraan bij dat de economie van Deventer een boost krijgt hetgeen op de langere duur geld oplevert.

Geconcludeerd kan worden dat het historisch museum dat nu in de Waag is gehuisvest, daar onvoldoende ruimte heeft om zich als volwaardig historisch museum te presenteren. De zeer ruime collectie kan onvoldoende getoond worden en is opgeslagen in 2 oude brandgevaarlijke en te kleine panden.

Omdat deze collectie onze historie, onze identiteit en onze toekomst vertegenwoordigt moet die onder optimale omstandigheden bewaard blijven en ook zo veel mogelijk aan het publiek getoond worden. De Waag zelf is als museum te klein, maar is wel beeldbepalend en een aantrekkingspunt voor bezoekers aan Deventer. Daarom is het goed als het VVV daarin blijft maar vooral dat de geschiedenis van de Waag zelf daarin permanent getoond wordt. De toegang moet dan gratis zijn.

Het historisch museum kan ondergebracht worden in de daarvoor gerenoveerde bibliotheek aan de Brink als die verhuist. De ( hierdoor kleinere) opslag van de collectie kan mogelijk in de kelder en de bovenste verdieping van de Waag omdat de expositieruimte daar beperkt kan worden als alleen de geschiedenis van de Waag daar getoond wordt. Een deel van de collectie wordt in wisselende thema tentoonstellingen vertoond op die plekken die bij het thema passen.

Over Salland TV

x

Check Also

Raalte maakt afspraken met provincie over windenergie

Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om afspraken te ...