Schoolplein Okkenbroek wordt Buurtplein

Okkenbroek bouwt het schoolplein om tot buurtplein. Daardoor ontstaat er midden in het dorp een buurtplein waar dorpsbewoners van alle leeftijden kunnen spelen, sporten en elkaar ontmoeten.

Door het realiseren van het buurtplein wordt er invulling gegeven aan een gemis in het dorp: een buitenontmoetingsplek voor alle inwoners in het dorp. Er is grote behoefte aan een uitdagende en veilige speelgelegenheid voor de kinderen en de dorpsbewoners willen graag een mogelijkheid zien om elkaar buiten te ontmoeten. Het is van groot belang om het dorp levendig te houden.

Het buurtplein biedt uitdaging voor de verschillende doelgroepen uit het dorp. Een plein waar kinderen kunnen spelen, leren, ontdekken en bewegen. Ook een plein waarop ouderen en volwassenen elkaar kunnen ontmoeten tijdens de repetities van de toneelvereniging of een potje koersbal/jeu de boules. Lees hier ook een artikel over het buurtplein in De Stentor.

Dit project ontvangt een eenmalige Leader bijdrage van € 60.017 (50% van de EU, 25% van provincie Overijssel en 25% van gemeente Deventer). Salland is één van de ruim 3000 Leadergebieden in Europa en kan gebruik maken van de Europese middelen voor plattelandsontwikkeling. In de jaren 2016 tot en met 2019 ontvingen al 15 Sallandse projecten een Leader-bijdrage.

Het bericht Schoolplein Okkenbroek wordt Buurtplein verscheen eerst op Opinie in Salland.


Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Over Salland TV

x

Check Also

Middeleeuwse gebouwen ontdekt in bodem Veldegge-Noord

Er zijn middeleeuwse resten aangetroffen in Heeten. Daar vinden opgravingen plaats ter ...