Salland Zoemt roept op tot laat en gefaseerd maaien

Salland Zoemt is blij dat er door gemeente en waterschap nog niet of maar nauwelijks gras is gemaaid in de bermen. Tot half juni moet je dat eigenlijk ook niet doen. Want de bermen staan boordevol voor insecten voedzaam kruid en in het hoge gras kunnen vogels en zoogdieren met hun jongen lekker schuilen. Fluitenkruid, Margriet, Knoopkruid, Veldlathyrus, Gewone rolklaver, Rode klaver, Groot streepzaad, Grasmuur en Scherpe boterbloem. Dit zijn maar enkele van de vele plantensoorten die vaak dominant aanwezig zijn in de bermen van wegen en oevers van sloten en weteringen. Maar ook enkele echte zomersoorten zoals Sint-Janskruid, Honingklaver en Grasklokje zorgen voor een enorme bloemenpracht. Heel wat van deze planten zijn van uitermate groot belang voor wilde bijen, vlinders en insecten. Dit zijn bijensoorten wier larven uitsluitend gevoed worden met stuifmeel van één bepaalde plantensoort of een beperkte selectie aan planten.

Maar bloeiende bermen zijn niet alleen belangrijk voor de planten maar ook voor de vogels als de Patrijs en andere bodembroeders en zoogdieren. Zij maken hun nest in de berm en slootkanten.

Daarom is het van belang dat er tot op heden maar mondjesmaat gemaaid is. Maar als je de teloorgang van insecten echt serieus neemt (gemeenten en waterschap zeggen dat ze dat doen) moet ook na half juni gefaseerd gemaaid wordt. Zelfs maaien na 21 juni is voor de Patrijs nog risicovol.

Gefaseerd maaien na 21 juni is het begin. Ook van belang is het maaisel even te laten liggen en dan af te voeren. Bij ecologisch bermbeheer is het belangrijk dat er altijd een deel (minimaal 15%) niet wordt gemaaid. Op deze manier blijft het ongemaaide deel een plek voor voedsel, beschutting en overwintering voor bijen, vlinders en andere dieren. Het maaisel moet vervolgens een paar dagen blijven liggen. Zo kan het zaad op de grond vallen. Tenslotte is het van belang dat het overgebleven maaisel wordt afgevoerd. Op deze manier verschraalt de bodem. Waarom dat goed is? Veel kruiden groeien beter op een voedselarme bodem.

Al die kleuren die momenteel in veel wegbermen overheersen geven het gevoel van een mooi platteland, waar ruimte is om te genieten van al dat moois wat de natuur ons biedt. Salland Zoemt pleit er voor dit te koesteren. Voor de flora en voor de fauna, voor een mooier buitengebied, en ook misschien wel omdat minder maaien gewoon minder werk is.

Dat voorbeeld kun je trouwens ook allemaal in je eigen achtertuin doen. Dan ontstaat daar – met alle tuintjes bij elkaar – het grootste natuurgebied van Salland.

Ga voor meer info naar www.Salland1.nl

Over Salland TV

x

Check Also

Nieuwe serie “Wij zijn Nedersaksen” op RTV Oost

Mooie ontmoetingen in de provincie over taal, cultuur en geschiedenis van Overijssel ...