Rond de tafel gesprek in Kulturhus, appartementen en diverse scenario’s voor herhuisvesting Bibliotheek Raalte

SallandWonen gaat appartementen bouwen op de eerste verdieping van het Kulturhus in Raalte. De kantoren van Bibliotheek Salland verhuizen daarom naar de begane grond. de Parabool was eerder al uit het pand vertrokken waardoor de backoffice naar beneden kan. De bibliotheek wil dit moment benutten om ook de publieksruimte aan te passen aan de huidige en toekomstige dienstverlening en ook brengt de toekomst veranderingen met zich mee tbv cursusruimte en ruimte voor jongeren en vraagt de gemeente daarom om een financiële bijdrage. Het college van B & W is positief en stelt de gemeenteraad voor om € 279.000 beschikbaar te stellen aan Stichting Bibliotheek Salland.

Nieuwe appartementen

In het gesprek kwamen diverse partijen aan het woord waaronder vertegenwoordigers van Salland Wonen. De bibliotheek kan vanuit een derde geldstroom een bijdrage leveren en hoopt in maart 2023 nog een extra bijdrage te kunnen doen. De bibliotheek verzoekt de gemeente de resterende kosten voor haar rekening te nemen.

Verschillende scenario’s

Directeur van Bibliotheek Salland, Sabine Tielenius Kruythoff presenteerde haar plannen, waarbij zij werd ondersteund door architect Overtoom van ODV interieurachitecten, 3 verschillende bouwscenario’s werden toegelicht, waarbij scenario 1 de duidelijke voorkeur genoot van de Bibliotheek. Dit houdt ook in een vervanging van de huidige vloer.

Fors bedrag

Frank Niens van GemeenteBelangen vond het toch een fors bedrag, maar de nut en noodzaak staat niet ter discussie. Hij zou als Gemeente kiezen voor variant 1 of 2.

Tweede punt is een verzoek vanuit inwoners om een van buiten toegankelijke toilet te realseren, met toegang via een sleutelsysteem. Dit wordt nader bekeken.

Ook Martine Scholten van het CDA staat achter het maatschappelijk belang in deze maar is het eens met dhr Niens, aangaande de flinke investering die van Gemeente Raalte wordt gevraagd. Zij kan zich het meest vinden in variant 2. Dennis Melenhorst vraagt namens de VVD meer inzage in de financiële stromen van de Bibliotheek, waaronder de jaarrekening van 2021. Dit wordt toegezegd.

Ook is er een mogelijke 3e financiële injectie mogelijk via de Provincie Overijssel. Sabine Tielenius geeft aan dat dit bedrag nu over 3 gemeenten wordt verdeeld en zij ziet graag een eerlijker verdeling. Wethouder Breunissen heeft hierover nauw contact met de Provincie en heeft goede hoop dit rond te krijgen.

Ook de heer Van Ginkel van de Wereldwinkel Raalte was aanwezig. Hij maakte zich zorgen over de komende verbouwing op de begane grond en de daarbij komende overlast voor klanten. “Als alles hier overhoop ligt, komen de klanten niet en missen we veel inkomen” opperde hij. En hij wilde graag de bevestiging dat de Wereldwinkel niet gaat verhuizen, want hij had dit gemist in de communicatie. De Gemeente Raalte heeft toegezegd dit juist te communiceren in de volgende berichtgeving.

Wethouder Breunissen vatte de wensen van de Gemeente samen en benoemde de lastigheden van dit verhaal. Toch is er in geldinvestering al het nodige gedaan om lager uit te komen.

Klap erop

22 december wordt in de raadsvergadering besloten welk scenario het meest voldoet aan de wensen en verwachtingen van de diverse partijen.  De raadsleden kregen nog een rondleiding door het pand. Hierbij werd snel duidelijk dat het nog een hele operatie wordt maar zeker toekomstgericht voor deze locatie. Een plek om te wonen en een Bibliotheek dat vele maatschappelijke doelen dient en waar jong en oud welkom is.

Over Salland TV

x

Check Also

Film kijken met extra dobberbeleving bij Drijf-In Bioscoop in Hardenberg

Op zaterdag 27 juli kun je in de haven van Hardenberg dobberend ...