De Deventer Rivierenwijk staat op plek 6 in de top 20 van slechtste buurten van Nederland.

Rivierenwijk Deventer scoort in top 20 slechtste wijken

RTL nieuws heeft de lijst met de grootste probleemwijken van Nederland geplaatst omdat zij vinden dat burgers er recht op hebben om te weten in welke wijken de problemen het grootst zijn.

In de Deventer Rivierenwijk wonen 4.469 mensen. Van deze groep is bijna de helft van niet-westerse afkomst. De grootste groep allochtonen zijn van Turkse afkomst. De werkloosheid onder de bewoners van de Rivierenwijk ligt hoger dan gemiddeld in Deventer.

Van alle werklozen is er bijna 70% van allochtone afkomst. Ook het gemiddeld besteedbaar inkomen per inwoner is lager dan gemiddeld in Deventer. Ruim 66% van het totaal aantal woningen zijn sociale huurwoningen. Ook het aantal vroegtijdige schoolverlaters en een overmatig alcohol- en drugsmisbruik scoren hoog.

Het leerlingaantal loopt terug en de schooluitval is ook groot. Van de niet-leerplichtige jongeren van 18 tot 23 jaar hebben er 254 geen startkwalificatie. De wijk telt 357 werkzoekenden waarvan het opleidingsniveau laag is. De wijk telt 233 uitkeringsgerechtigden, dat is 10.5% van het totale aantal in Deventer. Overgewicht van kinderen en jongeren komt in Rivierenwijk twee maal zo veel voor als bij kinderen in andere wijken. Bij kleuters is in 27% van de gevallen sprake van overgewicht, tegen 12% in de rest van de stad. De lijst met de 20 slechtste wijken van Nederland staat hier.

Deze informatie komt uit de wijkactieplannen en andere openbare, officiële documenten van gemeenten en het ministerie van WWI. Deze informatie is wel een jaar of twee oud. Het geeft wel een beeld van de problemen die kenmerkend zijn voor de buurten.  Foto’s: Foto Geerars Deventer

De verantwoordelijk maar straks vertrekkende wethouder Ina Adema uit Deventer en Ella Vogelaar destijds

bij een dag over de herstructurering van de Deventer Rivierenwijk.


Over Salland TV

x

Check Also

De voordelen van een elektrische fiets

Nederlanders zijn echte fietsers. We leren het op jonge leeftijd, doen op ...