Naar aanleiding van vragen van Deventer Belang over de continuïteit van de lokale omroep in Deventer is woensdagavond duidelijk geworden dat er bij DRTV financiële problemen zijn.


Reorganisatie bij lokale omroep DRTV

De problemen zijn zodanig van aard dat er mogelijk ook ontslagen zullen plaatsvinden. De lokale omroep kwam afgelopen zomer nog negatief in het nieuws door deze mail waarvan DRTV directeur Eelco van den Kerkhoff ontkende die te hebben gestuurd. De kern van deze mail waren de financiële problemen die er aan zaten te komen bij DRTV. De gemeente zou dan met meer geld over de brug moeten komen om de loakle omroep in de lucht te kunnen houden.

DRTV wordt in de lucht gehouden door voornamelijk de inkoop van de gemeente Deventer zelf en reguliere subsidie van 120.000 euro. Wethouder Hartogh Heys (D66) antwoordde dat het plan dat voor oktober zou moeten zijn ingediend een reorganisatie-plan is geworden waarvan het nog niet duidelijk is wanneer dat af is.

DRTV kreeg de zendmachtiging omdat de gemeente het businessplan destijds als goed bestempelde en ook het vertrouwen in de organisatie uitsprak. Ook gaf de wethouder aan dat hij ook hoorde dat het slecht gaat bij de omroep door teruglopende coproducties en sponsoring. De gemeente wacht als subsidieverstrekker nu op de begroting van DRTV voor 2013 die zij nog moeten goedkeuren.

Over Salland TV

x

Check Also

Raalte maakt afspraken met provincie over windenergie

Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om afspraken te ...