De inzet van minister Schultz en staatssecretaris Mansveld om de bereikbaarheid en veiligheid op haar Rijksinfrastructuur in Oost Nederland op peil te houden, is teleurstellend.

Regio loopt vast door bezuinigingen op infrastructuur

Dat zeggen de provincies Overijssel en Gelderland en Regio Twente, Regio Stedendriehoek en Stadsregio Arnhem Nijmegen in reactie op de verdeling van de 250 miljoen euro die het Rijk jaarlijks wil bezuinigen op wegen, spoor en water in Nederland.

De doortrekking van de A15 en de N18 gaan door volgens plan, hier is de het landsdeel tevreden over. Echter de aanpak van de A1, de N35 Zwolle-Wijthmen en de Twentekanalen wordt op de lange baan geschoven. Daarnaast heeft de minister besloten de rijksmiddelen voor de projecten N50 Kampen-Kampen Zuid, N35 Wijthmen-Nijverdal en N23 Roggebotsluis, die via amendementen in de Tweede Kamer beschikbaar zijn gekomen, te schrappen.

Hiermee zet de minister niet alleen de bereikbaarheid en economie in deze regio, maar ook die voor Nederland als belangrijke weg-, water- en spoorverbinding naar Duitsland, op het spel. De doortrekking van de A15 alleen is niet genoeg om het toenemende goederenverkeer van de Randstad naar Duitsland en Oost-Europa op te vangen.

De bestuurders van Oost-Nederland zijn dan ook van mening dat de minister bezuinigt zonder na te denken over de gevolgen: een bezuiniging zonder visie. Over al deze rijksprojecten zijn al afspraken gemaakt tussen Rijk en regio. Daarbij hebben de regionale overheden een grote inzet en bijdrage geleverd in onderzoeken en (co-)financiering. Voor een aantal projecten is het Rijksgeld eerder via amendementen van de Tweede Kamer beschikbaar gekomen.

Over Salland TV

x

Check Also

De voordelen van een elektrische fiets

Nederlanders zijn echte fietsers. We leren het op jonge leeftijd, doen op ...