De gemeente Raalte weigert een installatie voor koude en warmte opslag (KWO) stop te zetten en te verwijderen. Met de installatie, die warm water uit de grond haalt, worden de gemeenteambtenaren op energiezuinige wijze verwarmd. De provincie Overijssel heeft de gemeente verschillende malen gewaarschuwd dat de onttrekking van warm water aan de grond in strijd is met de wet.

Raalte – Raalte eigenwijs met KWO installatie

Ingebruikname van de KWO-installatie was alleen mogelijk na het afgeven van een vergunning door het provinciebestuur, en die heeft Raalte dus niet. Donderdag vroeg de gemeente aan de Raad van State in Den Haag om een dreigend boetebesluit van het provinciebestuur te vernietigen. De vertegenwoordiger van B&W verklaarde dat de provincie helemaal niet de bevoegdheid heeft om de KWO-installatie af te keuren. De provincie bestreed dat.

De provincie wees de bestuursrechters van de Raad van State er op dat het haar uitdrukkelijke taak is om de drinkwatervoorraden in Overijssel te beschermen. Omdat de gemeente nu warm water omhoog pompt, kunnen die voorraden in gevaar komen. Volgens het college wordt dat water ook weer teruggevoerd naar het grondwater, en wordt dus ook het drinkwaterreservoir niet aangetast. De Raad van State doet binnen zes weken uitspraak.

Over Salland TV

x

Check Also

Jaarlijkse Vechtdaldag 28 juni in Hardenberg

Tal van excursies staan op het programma tijdens de Vechtdaldag 2024. Hardenberg ...