Raalte neemt letterlijk en figuurlijk drempels weg

Raalte gaat het manifest ‘Iedereen doet mee!’ ondertekenen, en voert daarmee het VN-verdrag ‘Handicap’ uit. Dat antwoorden burgemeester en wethouders aan Hans Kampman van GemeenteBelangen.

Door burgemeester en wethouders van Raalte

Door het tekenen van het manifest willen we uitdragen dat we actief werken aan de uitvoering van het VN-verdrag Handicap. Wij vinden het namelijk belangrijk dat iedereen mee kan doen in onze gemeente naar eigen wens en vermogen. Want mensen zijn allemaal verschillend, maar wel gelijkwaardig.

Het VN-verdrag maakt ons nog bewuster van het belang om mensen met een beperking meer te betrekken. Zowel bij het opstellen van nieuw beleid als bij het creëren van bewustwording van de letterlijke en figuurlijke drempels die men ervaart en bij het zoeken naar mogelijke oplossingen voor die drempels. Deze drempels kunnen aanwezig zijn op vele gebieden, zoals de openbare ruimte en gebouwen, werk, onderwijs en (openbaar) vervoer.

Maar het gaat ook over de toegankelijkheid en begrijpelijkheid van informatie en de bejegening. Zoals u al aangeeft in uw brief beginnen we niet bij 0. In de afgelopen jaren zijn er al mooie acties uitgevoerd. Zo is er onderzoek gedaan naar de levensloopbestendigheid van de openbare ruimte, zijn ambtenaren, raadsleden, winkeliers en ervaringsdeskundigen samen letterlijk de straat op gegaan om zelf de drempels te ervaren, is de gemeentelijke website getoetst op toegankelijkheid en wordt er vanuit het actieplan Zelfstandig Thuis Wonen ook uitvoering gegeven aan actiepunten die in relatie staan tot dit VN-verdrag. Ook in de aanloop naar het ruimtelijk kwaliteitsplan centrum Raalte is hier aandacht voor.

Het past dus bij onze manier van werken. Dit willen we uitdragen door het manifest te ondertekenen.

Het bericht Raalte neemt letterlijk en figuurlijk drempels weg verscheen eerst op Opinie in Salland.


Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Over Salland TV

x

Check Also

Film kijken met extra dobberbeleving bij Drijf-In Bioscoop in Hardenberg

Op zaterdag 27 juli kun je in de haven van Hardenberg dobberend ...