Raalte kiest faciliterend grondbeleid

De gemeente Raalte gaat de komende jaren een faciliterend grondbeleid voeren. Dat heeft het
college van burgemeester en wethouders besloten, bij het vaststellen van de nieuwe nota
grondbeleid 2013. Wethouder Wout Wagenmans: ‘In de afgelopen jaren hebben we een actief
grondbeleid gevoerd, dat zijn vruchten heeft afgeworpen voor de gemeente.

Het heeft er voor gezorgd dat we voor de komende jaren op de meeste locaties, voldoende bouwgrond
beschikbaar hebben. Maar de huidige marktsituatie vraagt om een heroverweging van ons
grondbeleid. Voor de komende jaren kiezen we voor een faciliterend grondbeleid waar dat kan
en een actief grondbeleid waar het moet.’

Met de nota grondbeleid stelt de raad beleidsmatige kaders vast over hoe de gemeente op de
grondmarkt opereert en welke instrumenten daarvoor worden ingezet. Belangrijkste wijziging ten
opzichte van de huidige nota is dat de gemeente in de toekomst zelf minder gronden gaat aankopen,
maar meer aan de markt overlaat.

Daarnaast maakt gewijzigde wetgeving het mogelijk om bij initiatieven van ontwikkelaars meer kosten
te verhalen en meer locatie-eisen te stellen, waardoor de regierol wordt versterkt en een actieve
(grondpositie)rol van de gemeente niet meer in alle gevallen vanzelfsprekend of noodzakelijk is.
Ook wordt er in de nieuwe nota grondbeleid meer dan voorheen aandacht besteed aan de risico’s en
het risicomanagement van het grondbedrijf.

Over Salland TV

x

Check Also

Startersloket Raalte organiseert starterscafé in Heeten

Ontmoet andere startende ondernemers uit de regio en deel je kennis en ...