Raalte geeft ruimte aan wonen

Iedereen moet een passende woning kunnen vinden in de gemeente Raalte, of je nou jong of oud bent of dat je veel of minder te besteden hebt aan een woning. Dat is het doel van het conceptprogramma Wonen dat het college van burgemeester en wethouders heeft vrijgegeven voor inspraak. De gemeente wil hiermee een toekomstbestendige woonomgeving bieden waar ruimte is om eigenzinnig te wonen. Zowel voor huidige als voor nieuwe inwoners van de gemeente Raalte.

De gemeente Raalte ziet de afgelopen jaren een toename van de woningvraag, zowel in koop- als in huurwoningen. Tegelijkertijd zal het aantal huishoudens de komende jaren nog groeien. Dit betekent dat er nog nieuwbouw nodig is

Versnellen en verhogen bouwopgave
Om de ambitie waar te kunnen maken, versnelt en verhoogt de gemeente de bouwopgave. We benutten deze groei om gericht woningtypen toe te voegen die nu nog missen. Dit betekent dat er in het bijzonder aandacht zal zijn voor kleinere en betaalbare woningen. Uiteraard worden nieuwe nieuwbouwwijken toekomstbestendig ingericht.

Levensloopbestendig maken en verduurzamen bestaande woningen
Maar ook de bestaande bouw is en blijft belangrijk. Immers 90 tot 95 % van de woningvoorraad van de toekomst staat er al. De gemeente blijft inzetten op de verduurzaming van bestaande woningen en zetten een tandje bij voor het levensloopbestendig maken van deze woningen en de woonomgeving.

Hoe kwam het conceptprogramma Wonen tot stand?
Het programma is een uitwerking van de Omgevingsvisie van de gemeente Raalte. Bekijk de Omgevingsvisie via www.raalte.nl/omgevingsvisie.

Daarnaast is voor het programma veel input opgehaald.
1. Woningmarktonderzoek: prognose woningbehoefte in 2030
2. Verdiepend onderzoek naar woonwensen toekomstige senioren
3. Verrijking van conceptprogramma door Plaatselijke Belangen, visiemakers, inwoners, marktpartijen, de huurdersverenigingen en SallandWonen.

Vervolg
Het conceptprogramma Wonen is te vinden via www.raalte.nl/programmawonen. Hier lees je ook hoe je een eventuele reactie kunt geven op dit conceptprogramma. Dit kan tot 25 maart 2021.

Het conceptprogramma wordt opiniërend besproken in een rond-de-tafelgesprek met de gemeenteraad. Op basis van de opgehaalde reacties wordt het concept worden aangepast. Het definitieve programma Wonen wordt door het college aan de gemeenteraad ter besluitvorming aangeboden.

 

Over Salland TV

x

Check Also

Middeleeuwse gebouwen ontdekt in bodem Veldegge-Noord

Er zijn middeleeuwse resten aangetroffen in Heeten. Daar vinden opgravingen plaats ter ...