Oversteekplaatsen voor voetgangers in centrum Raalte en Heino

De gemeente Raalte legt op meerdere locaties rondom het centrum van Raalte en Heino oversteekplaatsen voor voetgangers aan. In Raalte gaat het om de Schapenstraat, Varkensmarkt en het Domineeskamp. In Heino gaat het om het ‘rondje om de Nicolaaskerk’.
Aanleiding is het aantal meldingen van inwoners over beperkte oversteekmogelijkheden op deze locaties.

Als gevolg van de meldingen heeft de gemeente een verkeerskundige toets laten uitvoeren. Daarbij is de snelheid van het gemotoriseerde verkeer gemeten en het aantal passerende voertuigen geteld. Deze factoren vormen de basis voor de inrichting van de oversteekplaatsen. De resultaten hebben samen met de landelijke richtlijnen en adviezen van onder andere de politie, het CROW en Veilig Verkeer Nederland geleid tot schetsontwerpen. De schetsen zijn met de ondernemers(verenigingen) uitgewerkt tot definitieve ontwerpen.

Wethouder Dennis Melenhorst: “Inwoners hebben van zich laten horen, dat waardeer ik enorm. Dankzij deze ingrepen kunnen inwoners straks veiliger oversteken op voor hen belangrijke locaties. In het ontwerp is vanzelfsprekend ook aandacht besteed aan toegankelijkheid voor oudere en mindervalide voetgangers.”

Oversteekplaatsen
Elke locatie is uniek en wordt daarom ook anders ingericht. Op de Varkensmarkt wordt een verkeersplateau met een zebrapad gerealiseerd. Op de Domineeskamp komt een verkeersplateau met een geel bovenvlak, tussen beide parkeerterreinen. Op de Schapenstraat is al een verkeersplateau aanwezig. Er wordt een gekleurde loopstrook aangebracht, aansluitend aan de loopstrook voor de Aldi. Om een herkenbare en zichtbare situatie te creëren verdwijnen er twee parkeerplaatsen (ter hoogte van jongerencentrum TraXX).

In Heino krijgt iedere kruispunttak een herkenbaar oversteekvlak (dezelfde verharding als naast het Dorpshuus). De snelheid van het verkeer is hier laag, doordat er door de kruispunten moet worden afgeslagen en afgeremd. Extra snelheidsremmende maatregelen in de vorm van bijvoorbeeld een drempel zijn niet noodzakelijk. Om de looproute vrij te houden wordt één parkeervak op de Canadastraat verplaatst.

Planning
De werkzaamheden worden in verschillende fases uitgevoerd en zijn naar verwachting voor de bouwvakantie gereed. Het werk wordt uitgevoerd door Koopman Infra uit Raalte.

Over Salland TV

x

Check Also

Sfeervolle Bohemian Ibiza  Markt in Wijhe

Vrijdag 19 juli was de Langstraat in Gastvrij Wijhe het decor van ...