Overijssel krijgt 87 miljoen voor behoud en herstel van natuur

Om de natuur de komende jaren te behouden en te herstellen, ontvangt Overijssel voor de jaren 2021 tot en met 2023 een bedrag van 87 miljoen euro vanuit het landelijke programma Natuur. Het geld wordt onder meer gebruikt om bomenkap te compenseren, door nieuwe bossen aan te leggen.

Overijssel staat voor de taak om de kap van veel bomen te compenseren. Op verschillende plaatsen in onze provincie, zoals de Sallandse Heuvelrug, worden bomen gekapt om heide te herstellen. Dit moet gecompenseerd worden. Zo wordt er voor bijna zeventien miljoen euro een gebied ter grote van 550 voetbalvelden geplant in onze provincie. De provincie is hierover in gesprek met natuurorganisaties, grondeigenaren en boeren.

Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher is blij met het geld: “Hiermee kunnen we een extra impuls geven aan het behoud en herstel van mooie natuur in Overijssel. Daarnaast ontstaat ook ruimte voor boeren om over te schakelen naar een natuur inclusieve bedrijfsvoering, of op een andere locatie hun bedrijf voort te zetten. Hierdoor bieden we de ondernemers rond natuurgebieden een duurzaam toekomstperspectief”.

Landelijk 300 miljoen per jaar

Voor de periode tot 2030 stelt het Rijk een behoorlijk bedrag beschikbaar. Dit loopt op tot landelijk driehonderd miljoen per jaar tot 2030. Deze extra middelen zijn volgens de provincie nodig om de stikstofuitstoot te compenseren, maar ook om de effecten van klimaatverandering en verdroging het hoofd te bieden.

Powered by WPeMatico

Over Salland TV

x

Check Also

Film kijken met extra dobberbeleving bij Drijf-In Bioscoop in Hardenberg

Op zaterdag 27 juli kun je in de haven van Hardenberg dobberend ...