Gedeputeerde Staten hebben in verband met de winterse weersomstandigheden besloten om met ingang van woensdag 13 januari 2010 de jacht op een aantal dieren te sluiten.

Overijssel – Jacht in Overijssel gesloten

Reden voor dit besluit is de snel afnemende beschikbaarheid van voedsel en open water. Het stilleggen van de jacht geldt vooralsnog alleen voor fazanthaan, houtduif, konijn, wilde eend, grauwe gans, kolgans en smient. Voor andere dieren is nog voldoende voedsel voor handen. Een verbod op het doden van andere dieren wordt van dag tot dag bezien.

Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen GS bezien of de sluiting van de jacht op fazanthaan, houtduif, konijn en de wilde eend gedurende het lopende jachtseizoen moet worden gehandhaafd. En of de ontheffing voor het doden van grauwe gans, kolgans en smient opgeschort moet blijven.

Over Salland TV

x

Check Also

Gemeente Raalte garandeert lening voor Stichting Dorpshuis Lierderholthuis

Op 11 mei 2020 brandde het dorpscafé van Lierderholthuis af. Stichting Dorpshuis ...