Overijssel doet het goed in Brussel

Uit het net verschenen rapport (datum) van onderzoeksbureau ERAC blijkt, dat Overijssel goed gebruik maakt van de Europese fondsen. In totaal ontvingen bedrijven en instellingen in de provincie Overijssel in de periode 2014 – 2020 €458 miljoen Euro. Per hoofd van de inwoners is dat €60. In totaal werden 2.897 projecten op het gebied van regionale economie, innovatie, grensoverschrijdende samenwerking en plattelandsontwikkeling gesubsidieerd. Zo’n €150 miljoen ging naar samenwerkingspartijen over de grens: er zijn 771 Duitse partners. “Een prachtig resultaat, maar de lat moet nog hoger”, zegt Eddy van Hijum, gedeputeerde economie provincie Overijssel.

Ambitie: de lat hoger
Voor de nieuwe periode Horizon (van 2021 – 2027) wil provincie Overijssel, samen met provincie Gelderland, de ambitie hoger leggen. Gedeputeerde Overijssel Eddy van Hijum: “We doen het goed, maar het kan best nog beter. Onze ambitie is om in de komende periode aanvragen in te dienen én te krijgen ter waarde van minimaal €550 miljoen. Met name de regio’s Twente en Zwolle hebben grote ambities en ontwikkelingskansen op het gebied van innovatie, MedTech en eiwittransitie en verbindingen met het achterland. Daar moeten we optimaal ruimte voor zoeken in Brussel”.

Maatschappelijke vraagstukken
De meeste gelden worden verkregen uit Horizon Europe. Daarmee wil de Europese Commissie (EC) het concurrentievermogen van Europa vergroten door wetenschap en innovatie te stimuleren. Daarnaast wil de EC het bedrijfsleven en de academische wereld uitdagen om samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa spelen. De regio Twente is een belangrijke motor voor Overijssel, omdat daar een universiteit en verschillende kennisinstellingen zijn gevestigd. Maar ook in andere delen van de provincie komen aanzienlijke Brusselse bedragen terecht.

Samenwerking maakt verschil
Bij aanvragen uit Brusselse fondsen betrekken wij onze partners in de provincie, zoals overheden, kennisinstellingen en bedrijven. We pakken hier als provincie een actieve rol in door te informeren, te verbinden, deel te nemen aan (internationale) netwerken en projecten, door scholing van mede overheden te faciliteren en een actieve lobby te voeren in Brussel.

Herstelfonds EU ligt klaar
Op landsniveau ligt er nog een grote kans op subsidie uit het Europees Herstelfonds. Nederland kan aanspraak maken op zes miljard euro, maar moet daarvoor wel een herstelplan indienen. Tot op heden heeft de Nederlandse overheid hiervoor nog geen plan ingediend bij de Commissie. Nederland is het enige EU-land dat nog geen plannen heeft ingediend. Eddy van Hijum: “Oost Nederland heeft de plannen klaar liggen om een beroep te doen op deze gelden. De regering weet dat, maar blijft de aanvraag uitstellen. Ik wil pleiten voor het nu snel indienen van een herstelplan met een flinke component Oost Nederland. Het alsmaar wachten op een nieuw Kabinet heeft ook een einddatum”.

Over Salland TV

x

Check Also

Film kijken met extra dobberbeleving bij Drijf-In Bioscoop in Hardenberg

Op zaterdag 27 juli kun je in de haven van Hardenberg dobberend ...