Open brief aan (toekomstig) raadsleden van Olst-Wijhe

Er moet mij iets van het hart. Te vaak hoor ik mensen spreken over mijn bedoelingen. Zo had de VVD het over een verkiezingsstunt toen verschillende partijen een motie tegen de opslag van kernafval in de gemeente Olst-Wijhe inbrachten. De PvdA wist zeker dat als je écht voor de Olst-Wijhenaren opkwam je het eens moest zijn met hun standpunt met betrekking tot de heroverwegingen. En, als je de slogans van Gemeentebelangen moet geloven ben je als lid van een landelijke partij slaaf van de partijlijn en minder betrokken bij de lokale gemeenschap.

Thijs Mulder

Het raakt mij wanneer je mijn intenties in twijfel trekt. Zulke claims veronderstellen dat ‘de ander’ gemotiveerd is door onzuivere of niet de beste bedoelingen. Weinig raakt mij meer dan wanneer iemand mijn integriteit in twijfel trekt. Eens zijn we het zeker niet altijd. Ja, we hebben een ander beeld van wat de oplossing is. Maar allemaal willen we het beste met Olst-Wijhe. Niemand wil het slechtste voor Olst-Wijhe. Raadsleden, ambtenaren en wethouders doen allemaal hun stinkende best om deze gemeente zo goed mogelijk te maken.

We hebben meer gemeen dan dat we verschillen. Te vaak zoeken we de verschillen en de botsing. Laten we werken vanuit die gemeenschap! Deze brief richtte ik aan alle (toekomstig) raadsleden van Olst-Wijhe, maar eigenlijk is deze aan alle inwoners van Olst-Wijhe. Zoek de kracht in het samen. De verschrikkelijke oorlog in Oekraïne laat zien dat wij, in Olst-Wijhe, op ons best zijn wanneer we samen achter een doel staan. Links, rechts allemaal komen we te hulp.

De meeste mensen deugen. Ga daar vanuit.

Over Salland TV

x

Check Also

Middeleeuwse gebouwen ontdekt in bodem Veldegge-Noord

Er zijn middeleeuwse resten aangetroffen in Heeten. Daar vinden opgravingen plaats ter ...