Ook wonen wordt mogelijk op voormalige locatie van Roto Smeets

Voor de locatie van de failliete drukker Roto Smeets heeft de gemeente Deventer in een handelingsperspectief beschreven wat de toekomstmogelijkheden zijn van deze plek aan de rand van het havengebied, de binnenstad en het bedrijventerrein.

De speerpunten zijn:

Innovatief en toekomstbestendig: aandacht voor duurzaamheid en circulair bouwen, behoud van industrieel erfgoed. Meer Deventer stedelijkheid: de bestemming bedrijven wordt aangevuld met wonen en ontspannen waardoor een aantrekkelijk woon-werkgebied ontstaat. Minimaal 15% zelfbouw, 20 tot 25% sociale huur en 10 tot 15% middeldure huur.

Veilig en gezond leefklimaat: veel aandacht voor groen en water in de buurt, openbare ruimte die gezond gedrag stimuleert.

Kwaliteitsimpuls: goede verbindingen voor voetganger en fietser, duurzame mobiliteit en Mr de Boerlaan visitekaartje voor Deventer.

Hoe verder?
Het college vraagt nu wat de gemeenteraad vindt van dit Handelingsperspectief. De curator van Roto Smeets verkoopt het terrein. Het Handelingsperspectief is basis voor gesprek met omwonenden en andere belanghebbenden bij de uitwerking van plannen.

 

Over Salland TV

x

Check Also

Middeleeuwse gebouwen ontdekt in bodem Veldegge-Noord

Er zijn middeleeuwse resten aangetroffen in Heeten. Daar vinden opgravingen plaats ter ...