Online presentatie over inrichting nieuwbouwlocatie Luttenberg

In Luttenberg is behoefte aan woningbouw. De nieuwe woningbouwlocatie is samen met de inwoners van Luttenberg bepaald: de locatie aan de Luttenbergerweg. Het stedenbouwkundig conceptplan is inmiddels gereed en wordt gezien de huidige situatie op digitale wijze aan het dorp gepresenteerd. Geïnteresseerden kunnen het conceptplan en de bijhorende toelichting bekijken op www.raalte.nl/woningbouw-luttenberg.

Het stedenbouwkundig conceptplan geeft weer hoe de buurt eruit komt te zien. Waar worden de woningen gebouwd? En hoe wordt de openbare ruimte ingericht? Het plan is tot stand gekomen met input van Plaatselijk Belang Luttenberg, direct omwonenden van de nieuwbouwlocatie en vakspecialisten van de gemeente. Via het online reactieformulier kan iedereen tot en met zondag 23 augustus 2020 reageren op het plan.

Vervolg
De binnengekomen reacties worden beoordeeld en kunnen eventueel leiden tot een aanpassing van het plan. Vervolgens zal het college van burgemeester en wethouders het plan vaststellen. Het stedenbouwkundig plan vormt daarna de basis voor het bestemmingsplan. Het streven is om begin 2021 het bestemmingsplan gereed te hebben, zodat het daarna ter inzage gelegd kan worden.

In de eerste helft van 2021 starten we met de kaveluitgifte en in de tweede helft van 2021 vindt het bouwrijp maken plaats. We verwachten dat de bouw van de woningen eind 2021 kan starten.

Over Salland TV

x

Check Also

Middeleeuwse gebouwen ontdekt in bodem Veldegge-Noord

Er zijn middeleeuwse resten aangetroffen in Heeten. Daar vinden opgravingen plaats ter ...