Onderzoek naar coronaproblemen op het platteland van Vechtdal

De gemeenten Hardenberg, Ommen en Dalfsen gaan samen met het Ondernemershuis Vechtdal een onderzoek starten naar de economische gevolgen van de coronacrisis bij agrarische ondernemers in het Vechtdal. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Marketing Oost en Stimuland.
Corona heeft een grote impact op de maatschappij en op ondernemers in verschillende sectoren, waaronder de land- en tuinbouw. Oogsten dreigen te mislukken door een gebrek aan arbeidskrachten en in de meest extreme gevallen is de afzet volledig weggevallen. Zowel vanuit de ondernemers zelf, als vanuit ondersteunende partijen en overheden, zijn veel initiatieven gestart om deze crisistijd door te komen. Maar er is onvoldoende zicht, op hoe de land- en tuinbouwsector er onder invloed van de coronacrisis voor staat. Hierdoor is niet duidelijk waarmee agrarische ondernemers geholpen kunnen worden en of de eerdere ondersteunende initiatieven goed zijn afgesteld op hun behoeften.

Daarom heeft wethouder Bart Jaspers Faijer van de gemeente Ommen, samen met André Schuurman van Dalfsen en Alwin te Rietstap van Hardenberg, besloten om een onderzoek te laten doen naar de gevolgschade. Namens de drie gemeenten geeft Bart Jaspers Faijer aan heel tevreden te zijn met deze beslissing: ‘Het is belangrijk om nu te kijken naar de gevolgschade van corona, zodat we ondernemers in de toekomst kunnen helpen. Het is een praktisch onderzoek met de focus op een concreet resultaat; hoe kan de overheid mensen het beste helpen. Vanuit de gemeenten worden alle agrariërs aangeschreven met de oproep om mee te werken aan het onderzoek, zodat we een zo representatief mogelijk beeld krijgen.’

Het onderzoek bestaat uit een enquête gecombineerd met diepte-interviews om meer inzicht te krijgen in de impact van de coronacrisis op de agrarische sector. Daarnaast wordt er ook belangrijke informatie opgehaald voor het opstellen van de nieuwe visies op de agrarische sector, door de gemeenten.

De agrariërs kunnen tot en met 11 mei 2020 de enquête invullen (via https://nl.research.net/r/impactagro).

De gemeenten en het Ondernemershuis voor het Vechtdal zullen de resultaten van het onderzoek gebruiken voor het uitwerken van een concreet actieplan, om de agrarische ondernemers zo goed mogelijk te ondersteunen. LTO Vechtdal is betrokken als klankbord in dit traject.

Wilt u meer informatie of meedoen aan het onderzoek? Neem contact op met Ingrid Jansen, adviseur Agro & Food van het Ondernemershuis Vechtdal, E ingrid@ondernemershuisvechtdal.nl |
M 06 – 46 60 35 92.

Het bericht Onderzoek naar coronaproblemen op het platteland van Vechtdal verscheen eerst op Opinie in Salland.


Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Over Salland TV

x

Check Also

Middeleeuwse gebouwen ontdekt in bodem Veldegge-Noord

Er zijn middeleeuwse resten aangetroffen in Heeten. Daar vinden opgravingen plaats ter ...